100 mio. kr. skal nedbringe sygefraværet i det offentlige

Sygefraværet i det offentlige svarer årligt til cirka 32.000 fuldtidsstillinger. Det vil regeringen nedbringe med 100 mio. kr. til indsatser på særligt udsatte arbejdspladser.
2. JAN 2019 9.15

En netop offentliggjort rapport viser, at sygefraværet er langt højere i den offentlige sektor end i den private. Derfor er regeringen nu klar til at lægge ekstra kræfter i at nedbringe det med 100 mio. kr., oplyser Finansministeriet.

Pengene skal blandt andet gå til et rejsehold til arbejdspladser med konkrete udfordringer og indsatser på offentlige arbejdspladser med højt sygefravær og særligt belastet arbejdsmiljø.

Ifølge Finans- og Beskæftigelsesministeriet svarer det gennemsnitlige sygefravær på 11,4 dage i 2017 i det offentlige til mere end 32.000 fuldtidsstillinger. Hvis det kan nedbringes med én dag, vil det svare til cirka 2.800 flere personer på arbejdspladserne i det offentlige.

- Hvis vi får nedbragt antallet af sygedage blandt offentligt ansatte, vil det gavne den enkelte medarbejder, give trivslen et generelt løft på arbejdspladserne og betyde, at der skal bruges færre penge på vikarer. Det vil også give mere tid, som medarbejderne kan bruge på mere nærvær og endnu bedre service til borgerne. Derfor sætter vi ind nu med flere tiltag, så vi kan få et lavere sygefravær og mere velfærd, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

De 100 mio. kr. skal derfor være med til at sætte gang i forskellige indsatser på tværs af kommuner, regioner og stat, så potentialet kan indfries, og sygefraværet nedbringes.

Finans- og Beskæftigelsesministeriets undersøgelse viser, at det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne i 2017 var 12,8 dage. I regionerne og staten var henholdsvis 11,8 og 7,8 dage pr. fuldtidsansat.

ibs

Fakta om initiativerne i reformsporet

100 mio. kr. til indsatser på de arbejdspladser, som har et særligt belastet arbejdsmiljø eller udfordringer med højt sygefravær.

Derudover afsættes der penge til: 

Et rejsehold som et frivilligt tilbud til arbejdspladser med konkrete udfordringer, som derfor har brug for rådgivning. Rejseholdet oprettes for en periode på tre år og skal både hjælpe arbejdspladser og udbrede viden om, hvordan de kan reducere sygefraværet. 

Bedre og hyppigere ledelsesinformation, så arbejdspladserne får overblik over sygefraværet.  

Videnspakker til lokale arbejdspladser. De bruges som guides med viden om, hvordan man forebygger sygedage blandt personale og medarbejdere, og hvordan man kan fastholde medarbejdere under sygemelding, så de fortsat har en tilknytning til arbejdspladsen. 

Fælles mål med KL og Danske Regioner om, at sygefraværet i det offentlige skal falde år for år frem mod 2022. KL og Danske Regioner bliver inviteret til at indgå i et partnerskab om at gennemføre initiativerne og indfri målsætningen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt