Tysk godkendelse af Femern-tunnel klar til underskrift

KORT NYT29. DEC 2018 17.36

Transportministeriet i Slesvig-Holsten har meddelt, at myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-tunnelen er klar til underskrift. Femern A/S har nu i henhold til tyske regler 14 dage til at gennemgå godkendelsen, inden den bliver underskrevet. I denne proces kan der alene ske mindre, redaktionelle ændringer, oplyser Femern A/S.

Ansøgningen har været gennem to store, offentlige høringsrunder i Tyskland, siden den blev indgivet første gang i efteråret 2013. Der er således med selskabets ord tale om 'en meget robust og gennemarbejdet ansøgning', som tager højde for både lokale interesser samt tysk og EU lovgivning inden for blandt andet miljø og sikkerhed.

Den tyske myndighedsgodkendelse kan påklages ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Det har Femern A/S forberedt sig grundigt på. En tysk retssag vil have betydning for, hvornår byggeriet for alvor kan begynde på tysk side. Hovedparten af Femernbyggeriet vil finde sted på dansk side ved Rødbyhavn, hvor den store fabrik og tilhørende arbejdshavn til fremstilling af de 70.000 tons tunge tunnelelementer skal ligge.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt