Sag om gødningsudslip ved Holbæk bliver første miljøskadesag

Miljøstyrelsen tilslutter sig Holbæk Kommunes vurdering om, at der er tale om en miljøskade på vandmiljøet, da flydende gødning fra maskinstation betød fiskedød i Tuse Å-systemet.
27. DEC 2018 11.55

HOLBÆK: Et miljøuheld i september 2018 bliver nu det første, som officielt får status af at være en miljøskadesag, hvor Miljøstyrelsen overtager myndighedsansvaret fra kommunen.

Der var tale om en læk på en slange fra en maskinstation i Holbæk Kommune, hvilket medførte udslip af en stor mængde af den flydende gødning KombiGro til Tuse Å-systemet med omfattende fiskedød til følge over en 15 km. lang strækning ud til udmundingen til Holbæk Fjord, oplyser Miljøstyrelsen.

Væsken var løbet ud på jorden og videre til et privat vandløb, hvorefter det er løbet videre til et rørlagt vandløb, Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å. Det er skønnet, at der er tabt omkring 100 tons væske.

Kommunen har anslået, at omtrent halvdelen af spildet er blevet opsuget, og at resten er fordelt i skoven ved åstedet og i vandløbssystemet mod Holbæk Fjord. Vandprøver har vist kritiske iltniveauer og meget høj koncentration af ammonium.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der er tale om en miljøskadesag, fordi udledningen har medført en betydelig mængde døde fisk.

  • Det er den første miljøskadesag i Danmark iht. Miljøskadereglerne. I 2008 blev miljøskadedirektivet gennemført ved lov i Danmark. 
  • Det er kommunerne, som skal træffe afgørelse om, hvorvidt en indtrådt skade er en miljøskade i lovens forstand.
  • I den forbindelse skal Miljøstyrelsen afgive en bindende udtalelse. Når kommunen har truffet afgørelse i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bindende udtalelse, vil den videre sagsbehandling af miljøskadesagen overgå fra kommunen til Miljøstyrelsen.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt