Katamaran Aarhus-Samsø med stop på Tunø på tegnebrættet
I dag er det den næsten 100 meter lange færge Prinsesse Isabella med plads til 160 personbiler, der sejler ruten Hou-Sælvig
Foto: Morten Rasmussen, Ritzau Scanpix

Katamaran Aarhus-Samsø med stop på Tunø på tegnebrættet

Odder Kommune er klar til at støtte ny færgerute med stop på Tunø - hvis der er fordele i det for kommunen.

ODDER / SAMSØ: En ny færgerute mellem Aarhus og Samsø skal efter plan fra det komunalt ejede Samsø Rederi se dagens lys i sommeren 2020, og muligheden for et stop på Tunø på vejen er også et skridt nærmere. I hvert fald nikker Odder Kommune til at støtte projektet - hvis der er gevinst i det for kommunen. Det fremgår af referatet fra årets sidste byrådsmøde i Odder Kommune. 

En rapport, som blandt andre Samsø og Odder kommuner har fået lavet, fastslår, at der er 'et væsentligt gevinstpotentiale' i en ny færgerute for Samsø og Odder kommuner, og derfor har forvaltningen i Odder Kommune indstillet, at den er positiv over for færgeprojektet 'under forudsætning af, at der samlet set er en økonomisk gevinst for Odder Kommune, og at der kan skabes muligheder for udvikling på Tunø'.

'Odder Kommune ser store muligheder i etableringen af en ny hurtigfærge mellem Århus og Samsø - med mulighed for at Tunø kan indgå – primært for Tunø og dermed for Odder Kommune. Odder Kommune vil, hvis det økonomisk og teknisk er fornuftigt, være indstillet på i et givet omfang at indgå i projektet', lyder det i referatet.

Aarhus-Samsø rute i 2020
Samsø Rederi ønsker at oprette færgeruten mellem Aarhus og Samsø i sommeren 2020 og vil købe en ny katamaran næste år. Og det er på den rute, der er mulighed for også at lægge vejen forbi Tunø på nogle af sejladserne.

Af en markedsundersøgelse fremgår det nemlig, at det ofte er adgangen til Tunø og Samsø, som afholder eksempelvis besøgende fra Aarhus fra at besøge øerne. Dette skal imødekommes med den nye katamaranfærge fra Aarhus.

På byrådsmødet blev det også besluttet, at Tunø får et særligt ø-udvalg, der skal arbejde med øens udvikling. Det skal bestå af fire byrådsmedlemmer og fem lokale tunboere.

Odder Kommune bemærker desuden i referatet, at det ikke endeligt er vedtaget at støtte ruten, men at den afventer konklusionerne fra en arbejdsgruppe om færgedrift, som er i gang med at undersøge, hvordan Tunøs muligheder og tunboernes mobilitet bedst forbedres.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt