København ønsker flere tagboliger og lemper p-krav

KORT NYT18. DEC 2018 15.14

KØBENHAVN: Der har i de senere år været voksende interesse fra boligejere om at indrette uudnyttede loftsarealer til boliger, og nu åbner teknik- og miljøudvalget for en lempeligere praksis, når det gælder tilladelser - især når det gælder parkering, oplyser teknik- og miljøforvaltningen.

En fordel ved at udnytte loftsarealet til boliger er, at der ikke skal anlægges veje og kollektiv transport i en etableret bydel. Dermed er tagboliger en gevinst for København, som frem mod 2027 vokser med op mod 100.000 nye indbyggere.

Retningslinjerne vil tage udgangspunkt i forskellige typer tagboligprojekter og skal udarbejdes efter fire temaer: Arkitektoniske hensyn, parkeringsforhold, friarealer og lysforhold. Erfaringer viser, at det er inden for disse temaer, et tagboligprojekt typisk kan være særligt udfordret.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt