Store forskelle i sygefraværet fra kommune til kommune

Det betyder noget for sygefraværet, hvor i landet kommunalt ansatte arbejder, og hvad stillingsbetegnelsen er, viser ny analyse om kommunalt ansattes sygefravær
18. DEC 2018 14.45

Der er stor variation i sygefraværet på tværs af landets kommuner, og der er også stor forskel mellem hvilke stillinger, de sidder i. Således var der i 2017 ifølge en analyse 10,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat blandt lærere, mens der var 15,7 dage hos social- og sundhedspersonalet.

Det er en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, som viser tallene, der også viser fraværet på landsplan. Det er 11,6 dage pr. fuldtidsansat.

Sammenligner også i forhold til rammevilkår
Benchmarkingenheden har også kigget mere specifikt på sygefraværet i forhold til kommunernes rammevilkår. Det viser blandt andet, at for alle ansatte havde de ti kommuner med højest sygefravær i gennemsnit 14,6 pct. højere sygefravær, end man kunne forvente, mens de ti kommuner med lavest havde 14,1 pct. lavere sygefravær, end man kunne forvente.

Der er analyseret på tværs af faggrupperne lærere, social- og sundhedspersonale samt pædagogisk personale. 

Benchmarkingenhedens overordnede formål er at sammenligne kommuner og regioners nøgletal for på den måde at kunne optimere på tværs og lære af hinanden.

 

Dyk ned i de enkelte kommuner og specifikke nøgletal

Se inspirationskatalog

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt