To skotske borerigge i Frederikshavn var ikke ulovlig affaldsimport
Frederikshavn Havn med ENSCO80 i forgrunden og Borr Brage i baggrunden. MARS er længst til højre i billedet.
Foto: Preben Nielsen, Frederikshavns Havn

To skotske borerigge i Frederikshavn var ikke ulovlig affaldsimport

Ophugning blev først besluttet efter ankomsten og er derfor ikke ulovlig affaldsimport, konkluderer Miljøstyrelsen. To miljøpolitikere tvivler stærkt på den forklaring

FREDERIKSHAVN: Der var ikke tale om ulovlig import af affald, da to borerigge ankom til Frederikshavn fra Skotland i henholdsvis marts og juli 2018. Det konkluderer Miljøstyrelsen i et netop udgivet notat.

TV 2 Nord beskrev i august 2018, hvordan det var uklart, om Miljøstyrelsen skulle godkende import af boreplatformene til skrotning. Det amerikanske firma Modern American Recycling Services - MARS - skulle hugge dem op.

Miljøstyrelsen mente på det tidspunkt, at platformene var Frederikshavn Kommunes ansvar, da der var tale om danske platforme, der i sagens natur ikke skulle importeres og derfor ikke behøvede importtilladelse.

Miljøstyrelsen konkluderer nu, at der ved platformenes ankomst til Frederikshavn ikke var truffet nogen afgørelse om ophugning, og foretager sig ikke yderligere i sagen.

- Det betyder meget, at det er slået fast, at reglerne for ulovlig import ikke har haft relevans for de to borerigge. Loven er naturligvis overholdt, siger borgmester Birgit S. Hansen (S).

'Muligt salg'
Det fremgår af notatet, at begge borerigge først blev solgt til ophugningsfirmaet MARS efter ankomst til Danmark. Det ene firma, Borr Drilling, har oplyst, at beslutningen om at ophugge boreriggen Borr Brage først blev truffet efter ankomsten til Frederikshavn. Hensigten var at opbevare boreriggen, så den var klar til nye opgaver, og at det var mere økonomisk attraktivt at opbevare riggen i Frederikshavn end i Skotland.

Det andet firma, ENSCO Offshore U.K. Limited, har til sagen blandt andet oplyst, at boreriggen Ensco 80 ikke var affald ved overførslen til Danmark, og at der pågik forhandlinger om mulig salg af boreplatformen til videre drift på tidspunktet for overførslen til Danmark. 

'Grotesk'
- Det er grotesk, at det er så let at omgås reglerne. Vi har nogle miljøregler, og de skal selvfølgelig holdes. Så kan det ikke nytte noget at man bare kan sejle rundt med en boreplatform og så sige, når man kommer i havn, at nu har man besluttet, at den skal skrottes, siger Pia Olsen Dyhr (SF), medlem af Folketingets miljøudvalg, til TV 2.

Også til TV 2 siger formand for Folketingets miljøudvalg Pia Adelsteen (DF), at 'det her er et hul i loven, og det skal lukkes. Jeg tror ærlig talt ikke på de firmaer, der siger at de først har taget beslutningen om først at skrotte boreplatformene, efter de er kommet i havn, når de har oplyst noget andet til Søfartsstyrelsen, da de ankom'.

De to medlemmer af Folketingets miljøudvalg vil rejse sagen for miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til et ordførermøde onsdag.

MARS er godkendt
Den 1. januar 2019 træder nye regler i kraft. Herefter må skibe og borerigge under EU-landes flag kun ophugges på anlæg, der er godkendt efter EU-regler, og som er opført på den såkaldte europæiske skibsophugningsliste. Skibsophugningslisten indeholder i dag tre danske ophugningsvirksomheder, herunder MARS.  

EU’s forordning om overførsel af affald vil fortsat gælde for skibe eller borerigge under flag fra lande udenfor EU.

 ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt