Ældre må betale for at være indlagt på sjællandske akutstuer

Det kan løbe op i 150 kr. om dagen at være indlagt på kommunal akutstue i stedet for regionalt sygehus
12. JUL 2018 7.23

Ældre, der bliver indlagt på kommunale akutstuer på plejecentre i stedet for det regionale sygehus, bliver ofte mødt med et krav om at betale for mad, medicin, tøjvask og rengøringsmidler. Det kan løbe op i 150 kr. om dagen, oplyser DR Sjælland.

- Hermed er der reelt indført brugerbetaling ad bagvejen i det danske sundhedsvæsen. Når indlæggelse på en akutstue går i stedet for indlæggelse på hospital, så bør der ikke opkræves penge for opholdet. Det bør heller ikke være op til kommunerne, om de vil stille akutstuen gratis til rådighed på lige fod med sygehuset, siger konsulent i Ældre Sagen Mirjana Saaby.

DR Sjælland har gennemført en rundspørge til 12 kommuner i Region Sjælland. Langt de fleste svarer, at de har indrettet akutstuer, der benyttes i stedet for sygehusophold efter en lægelig vurdering. De opkræver mellem 130 og 150 kr. i døgnet for mad, rengøring og tøjvask.

Kun én af de adspurgte kommuner, nemlig Ringsted, tager ikke penge for ophold på en akutstue. 

- Det har aldrig været overvejet at opkræve betaling for at ligge på vores akutstuer. Det går jo i stedet for gratis sygehusbehandling, og kommunen sparer faktisk penge, fordi vi skal betale 4-6.000 kr. i døgnet for at have ældre indlagt på en medicinsk afdeling på et sygehus. Det koster kun 1.500-2.000 på vores akutstuer, siger formand for ældreudvalget i Ringsted Benny Christensen (S).

- Men uanset om det er en gevinst for kommunen eller ej, så er det helt forkert at opkræve brugerbetaling. De ældre har jo udgifter derhjemme, selvom de er på sygehus eller akutstue, og har man kun folkepensionen, er det meget at betale 150 kr. ekstra om dagen, indtil man kan komme hjem igen, tilføjer han.

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF) er overrasket over, at praksis er så forskellig:

- Kommunerne skal ikke have lov at bestemme, om vi skal have brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Når vi forhandler til efteråret, vil jeg kræve, at det bliver ens over hele landet - sygehusvæsenet skal være gratis for alle, også de ældre, siger hun.

ka

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev