Aarhus-flertal satser på ministeriets Dokk1-accept

AARHUS: Et flertal i Aarhus Byråd sætter nu hårdt mod hårdt over for Økonomi- og Indenrigsministeriet og vil fortsat leje ud til private firmaer i de næste 10-15 år. Flertallet, S-SF-EL-R-ALT, vil dermed ikke længere sælge de overskydende arealer, men følge borgmesterens anbefaling om at meddele ministeriet, at kommunen selv agter at bruge alle lokaler i Dokk1 i fremtiden, skriver Århus Stiftstidende.

Det er dog først i 2027 og 2033, at de to længerevarende lejemål kan overtages, og det springende punkt er, om ministeriet vil acceptere så lang en tidshorisont, så kommunen kan agere privat udlejer i op til 15 år. I første omgang vil flertallet forsøge at få en dialog med ministeriet for at få accept af udlejning til private 15 år mere. Siger ministeriet nej, er man på borgmesterens anbefaling parat til at gå til retten.

Heroverfor står de borgerlige partier V, K, DF og LA, der kræver forholdene lovliggjort hurtigst muligt ved at sælge de arealer fra, kommunen ikke selv anvender.

kaStillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt