dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Udvid hovedstadsudligningen til hele landet

DEBAT To borgmestre fra 'Bedre balance' skriver om pengestrømmen mellem provins og hovedstad
9. MAR 2018 12.00

Af Jesper Frost Rasmussen og Torben Hansen

Borgmestrene i hovedstaden er trætte af at sende penge til provinsen. Men, hvis penge er det egentligt, og hvor bliver de sendt hen?

Borgmestrene i hovedstaden tegner et billede af en tankbil fuld af penge. Bilen kører i fuld fart ud af hovedstaden, hvor den afleverer 13,3 mia. kroner om året til resten af kommunerne. Desværre har de helt glemt at fortælle om den rørledning, som fører dobbelt så mange penge den anden vej.

Finansieringsudvalget afleverede i sidste uge sin rapport om ændringer af udligningen mellem kommunerne. I rapporten peges der på den store skævhed imellem hovedstad og provins. Den oplagte løsning – at afskaffe hovedstadsudligningen – er desværre ikke kommet med i rapporten. Men, det må vi så tage en politisk debat om. Borgmestrene i hovedstaden er allerede gået i forsvarsposition. De taler om, at der allerede nu er en strøm af penge fra hovedstaden til provinsen. Men det er ikke rigtigt.

De får
Sandheden er, at hvis man overhovedet skal snakke om en pengestrøm mellem hovedstad og provins, så går strømmen den anden vej. En stor del af den skat, som alle danskere betaler, bliver brugt til arbejdspladser, uddannelser, kulturinstitutioner og styrelser i hovedstaden.

Folketingsmedlem Kaare Dybvad har gjort regnestykket op i sin bog 'Udkantsmyten' fra 2015. Når det hele lægges sammen, så betaler provinsen langt mere til hovedstaden end de midler, der bliver omfordelt i det kommunale udligningssystem. Hovedstadsregionen står med et samlet plus på 15-20 milliarder.

I øvrigt får hovedstaden penge i udligning, de betaler ikke. Akkurat ligesom kommunerne i Jylland, på Sjælland og Fyn og resten af øerne, så modtager næsten alle kommuner i hovedstadsområdet penge fra udligningsordningerne.

I 2018 får de 34 hovedstadskommuner tilsammen 6,4 mia. kroner. Pengene til udligning kommer næsten alle sammen fra statskassen. De kommer fra skatter og afgifter, som alle danskere er med til at betale. Det er derfor ikke rigtigt, at hovedstaden betaler 13,3 mia. kroner i udligning til Jylland. For det er ikke hovedstaden, der betaler, men hele landet.

Rimelig service
Der er kun elleve kommuner, som betaler penge til udligningsordningen. De kommuner ligger alle i hovedstaden, og de betaler tilsammen 7,4 mia. kroner i udligning. Heraf går mere end en tredjedel ubeskåret til andre hovedstadskommuner. Resten går ind i den landsudligning, som fordeler pengene efter behov til både hovedstadskommuner og kommuner i provinsen.

Så, hvor kom tallet 13,3 mia. kroner så fra? Jo, det er en beregning af, hvad hovedstadskommunerne kunne have fået, hvis pengene i stedet var fordelt efter befolkningstal, og ikke efter behov. Beregningen er rigtig nok. Med en afskaffelse af udligningsordningen, så ville hovedstadskommunerne kunne få 13,3 mia. kr. mere. Eller rettere, så ville nogle af kommunerne i hovedstaden få endnu mere. Meget mere faktisk, for der ville også være nogle hovedstadskommuner, som ville få meget mindre.

Meningen med udligningsordningen er, at alle kommuner skal kunne holde en rimelig service, også selvom skatteindtægterne fordeler sig meget ulige hen over landet. Der er en stor mobilitet i Danmark, mange unge rejser til andre byer for at uddanne sig eller for at arbejde. Den mobilitet har en stor værdi for hele landet.

Men det gør også, at nogle kommuner har en befolkning med mange ældre, mange børn og kun få i den erhvervsaktive alder. De kommuner har lave skatteindtægter og høje udgifter til børnepasning, skoler og ældrepleje. De har et højt strukturelt underskud. Derfor har vi udligningsordningen.

Balancen mere skæv
Desværre bliver balancen i Danmark mere og mere skæv. Siden kommunalreformen er forskellen i beskatningsniveauet vokset til 1,25 procentpoint. Borgerne i provinsen betaler altså 1,25 procentpoint mere i skat. Samtidigt er der markant flere penge til service i hovedstaden end i provinsen. Hovedstadskommunerne har råd til at bruge 30 pct. mere pr. barn på dagtilbudsområdet, 9 pct. mere pr. elev i folkeskolen og 12 pct. mere pr. ældre på omsorgsområdet.

Det går ikke, at vi lukker øjnene for, at Danmark glider fra hinanden. Derfor er vi otte kommuner, som er gået sammen i et initiativ som vi kalder for Bedre Balance. Med støtte fra 63 af provinsens borgmestre har vi, lige siden det blev besluttet, at der skal være en reform af det kommunale udligningssystem, gjort opmærksom på, at den såkaldte hovedstadsudligning er en stopklods i forhold til at få en simpel og retfærdig udligningsordning for hele landet.

Hovedstadsudligningen er en særlig ordning for hovedstaden. Den virker, så der skabes en bedre balance imellem de rige og fattige kommuner i hovedstaden. Sådan en ordning vil vi gerne have udbredt til hele landet. Afskaf hovedstadsudligningen og lav i stedet en ordning, som gælder hele Danmark. Så kan vi få en udligning, som ikke på forhånd udelukker nogle kommuner. Samme vilkår for kommunerne i hele landet.


Borgmester Torben Hansen (S), Randers Kommune
Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg Kommune