Slagelse lader stadig ikke en chance for ondt blod gå fra sig
En inhabil Villum Christensen (LA) på vej ud af byrådssalen under borgmester John Dyrby Paulsens (S) introduktion til dagsordenspunktet.
Foto: Slagelse Kommune byråds-tv.

Slagelse lader stadig ikke en chance for ondt blod gå fra sig

Dårlig stemning i byrådet vil ikke uden videre forsvinde
1. FEB 2018 15.29

SLAGELSE: Flere års dårlig stemning i Slagelse Byråd ser ikke ud til uden videre at ville forsvinde. Hovedindtrykket er stadig, at de to fløje i Slagelse Byråd hellere griber en chance for konflikt, end de vil lade den fare. 

For et utrænet øje kunne det ellers se godt have lignet en slags forsøg på fredsslutning, da Venstre for nylig åbnede for at lade Villum Christensen (LA) blive borgmester midtvejs i valgperioden i overensstemmelse med en ellers meget udskældt aftale med borgmester John Dyrby Paulsen (S) om at dele posten.

I stedet skal tiltaget nok ses som det modsatte, idet nemlig S nu ikke længere kan forlade sig på, at andre forhindrer en afgivelse af borgmesterposten, som der ellers ikke ville være flertal for.

Også andre sager fra fortiden bruges i den fortsatte stillingskrig.

Da et forlig i afskedigelsessagen mod byrådsmedlem Helle Blak (SF) i dennes kommunale job i forrige uge blev omtalt i fagforeningen BUPL's medlemblad Børn og Unge som godtgørelse for 'den uretmæssige fyring', fik det daværende borgmester Stén Knuth (V)  på banen med en korrektion: Godtgørelsen blev ikke givet, fordi fyringen var uretmæssig, men fordi den og andre fortrolige oplysninger blev lækket til pressen.

Heller ikke just et forsøg på fredsslutning, og sådan blev det  heller ikke opfattet af Helle Blak (SF), der nu som ekstra krydderi er formand for det børn- og ungeudvalg, hvor den nu tidligere borgmester er næstformand.

Prekær sag om grundsalg
Et andet angrebspunkt fra den fløj, der tabte borgmesterspillet efter KV17, er en ubebygget kystgrund i Korsør, hvor naboen hedder Troels Christensen og er tidligere byrådsmedlem samt Villum Christensens tvillingbror. Troels Christensen har længe gerne villet købe nabogrunden, men der er i flere omgange over årene blevet sagt nej, i øvrigt i enighed mellem fløjene.

Men nu vil borgmesterfløjen gerne sælge, og mens nej'erne har kunnet klares på udvalgsniveau, så endte ja'et med at komme i byrådet og endda flyttet fra den lukkede dagsorden til den åbne, hvor handeler af den slags ellers aldrig kommer op.

Beslutningen blev ikke, og var aldrig på vej til at blive, at grundstykket skulle sælges til Troels Christensen, men derimod, at det skal i åbent udbud og sælges til højestbydende.

Alligevel forlod Villum Christensen byrådsmådet som inhabil, og en indkaldt LA-suppleant overtog pladsen for det ene dagsordenspunkts skyld, og det var også nødvendigt for at få udbuddet igennem. 16-15 var stemmetallet, og undervejs blev ordet 'nepotisme' nævnt af Henrik Brodersen (DF), tidligere formand for det udvalg, der flere gange havde sagt til grundsalget.

Andre fra mindretallet nøjedes med at sige at det var økonomisk ufornuftigt at sælge en kystgrund, der ganske vist ikke må bebygges, men som måske kan blive det med en fremtidig planlovsændring. Flertallet holdt ikke desto mindre fast i at det var en sag som en hver anden sag om et grundsalg.

Det blev heller ikke den sag, der fik gemytterne til at mildnes i Slagelse Byråd.

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev