dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Tolkekonsultationer fordoblet på fem år

Antallet af konsultationer i almen praksis med anvendelse af kvalificeret tolk er fordoblet fra 2012 til 2016. I 2016 foregik ca. 110.500 konsultationer med kvalificeret tolk
26. JAN 2018 9.59

I 2016 blev der udført ca. 110.500 konsultationer med tolk, hvilket er næsten dobbelt så mange, som der blev udført i 2012, hvor antallet lå på ca. 55.600 konsultationer årligt. Det viser en analyse, som de Praktiserende Lægers Organisation, PLO, står bag.

'Et stigende antal patienter, der har vanskeligheder ved at kommunikere på dansk, rummer en udfordring for de praktiserende læger og deres personale, som i første omgang skal håndtere henvendelser fra patienter, der måske kommunikerer dårligt på engelsk, hvorved det er sværere at præcisere, hvad henvendelsen omhandler,' lyder det i analysen.

Samtidig vurderer organisationen, at dette samtidigt udgør en udfordring for lægerne og personale, da dette øger arbejdspresset på de praktiserende læger, idet en konsultation med brug af tolk ofte er tidskrævende, 'og den tid, der anvendes hertil, kan i yderste konsekvens gå fra tiden til andre patienter, specielt i en tid, hvor der flere steder i landet er mangel på praktiserende læger.'

Et stigende antal patienter, der har vanskeligheder ved at kommunikere på dansk, rummer en udfordring for de praktiserende læger og deres personale, som i første omgang skal håndtere henvendelser fra patienter, der måske kommunikerer dårligt på engelsk, hvorved det er sværere at præcisere, hvad henvendelsen omhandler.

Med finansloven for 2018 blev det besluttet, at borgere fremover skal betale et gebyr for tolkning i sundhedsvæsenet, hvis de har været bosat i Danmark i mere end tre år.

Samtidig medførte finansloven også, at der skal indføres en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet med henblik på at sikre en højere og mere ensartet kvalitet i tolkningen.

I overenskomsten om almen praksis er aftalt en tillægsydelse, når den praktiserende læge har anvendt en kvalificeret tolk, dvs. en tolk, som regionen har godkendt og som behersker såvel patientens modersmål som dansk på rimeligt niveau.

 

 Læs hele analysen her