Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

94 kommuner har skruet ned for servicen

Kun fire kommuner er kommet gennem de historisk store besparelser uden at skulle skære i udgifterne til service - op til ti pct. er sparet væk
14. FEB 2012 9.31

Det har ikke været uden grund, at kommunale chefer og politikere har haft de alvorlige miner på de seneste år. De har gennemført en historisk hård opbremsning i de kommunale økonomier og har måttet gå hårdt til udgifterne til servicering af borgerne. Ifølge KL har kommunerne samlet set lavet en opbremsning i de kommunale udgifter fra 2009 til 2012 på ca. seks milliarder. Det fortæller KLs nyhedsbrev Momentum.

Særligt serviceudgifterne har holdt hårdt for - fra 2009 til 2012 har 94 af landets 98 kommuner skåret i servicen. I flere end hver fjerde kommune er der skåret over fem pct. pr. indbygger. Viborg ligger i top med en besparelse på 10 pct. efterfulgt af  Allerød og Vejle, med henholdsvis 9,7 og 9,3 pct.

Den økonomiske krise med faldende indtægter og meget stram statslig styring har gjort de store besparelser nødvendige og ikke kun servicen har holdt for - mindst de administrative udgifter er skåret hårdt. I Vejle har man i samme periode reduceret den centrale administration med 22 pct.

Ballerup, der har landets længst siddende borgmester, Ove E. Dalsgaard (S), ligger nummere fem på listen over de kommuner, der har skåret dybest i serviceudgifterne. Ballerup har skåret 8,5 pct. siden 2009, og alle områder har holdt for. Men politisk har der været vilje til næsten at friholde børne- og ungeområdet, og der er f.eks. ikke skåret i timetallet i folkeskolerne.

Dalsgaard siger - med baggrund i 31 år som borgmester - siger til Momentum:

- Jeg har aldrig prøvet tider som disse før. Det er den absolut alvorligste krise. Men man må jo tænke sådan på det, at de gode år aldrig kommer dårligt tilbage. Og når vi nu står i den, er det vigtigt at bruge krisen til at overveje, om tingene kan gøres billigere eller på en anden måde. Man skal ikke lade en god krise gå fra sig.

I mange kommuner har en af de nyere spare-øvelser gået ud på at reducere i det kommunale apparat og udlicitere opgaver som f.eks. vejvedligeholdelse, rengøring og bygningsvedligeholdelse. Og intet tyder på, at stormen vil stilne af lige med det første.

Kurt Houlberg, programchef og forsker i kommunaløkonomi på Anvendt KommunalForskning (AKF) siger til Momentum:

- Det er økonomiske opbremsningstider, og der er ikke udsigt til, at det forandrer sig. Men det kan godt være, at de største besparelser er blevet høstet i de seneste år. Det er helt klassisk, at de store besparelser gennemføres først i en valgperiode, og min forventning vil være, at foden bliver lettet lidt fra bremsen frem mod næste kommunalvalg. Men det er tvivlsomt, om der ligefrem bliver råd til at trykke på speederen.

En  overordnet tendens er udviklingen i budgetterne kontra virkeligheden. I 2009 var der tale om store overskridelser, i 2010 gik det bedre med økonomistyringen og det er KLs forventning, at for 2011 vil der være tale om et mindreforbrug i forhold på budgetterne på samlet en halv milliard.

mou