Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

939 daginstitutioner fri af mistanke om jordforurening

Region Hovedstaden har gennemgået samtlige daginstitutioner i 24 kommuner og renset op, hvor det var nødvendigt. Fire kommuner har selv håndteret problemerne

HOVEDSTADEN: Det er Region Hovedstadens ansvar at beskytte borgerne mod kontakt med forurenet jord og sikre rent drikkevand. Derfor kortlægger, undersøger og oprenser regionens miljøfolk forurenede grunde.

Særligt fokus har regionen haft på daginstitutionerne. fordi små børn putter jord direkte i munden eller får det på fingrene, som de så slikker. Region Hovedstaden har derfor i sin strategi for indsatsen mod jordforurening siden 2008 haft særligt fokus på børneinstitutioner for 0-6 årige. Det betyder, at samtlige 939 daginstitutioner i 24 kommuner i regionen nu er undersøgt i samarbejde med kommunerne. Region Hovedstaden har fjernet jorden de steder, det var nødvendigt, oplyser regionen.

- Det er en dejlig milepæl at nå frem til i kampen mod fortidens synder, når nu vi ved, at små børn er særligt følsomme over for forurening, siger formanden for Region Hovedstadens miljø- og klimaudvalg, Lars Gaardhøj (S).

Selv om der har været forurening ved flere af daginstitutionerne, så har det ikke været så slemt, at børnenes helbred har været i fare, viser erfaringerne.

De sidste fire af de 28 kommuner i Region Hovedstaden har selv håndteret jordforurening ved deres børneinstitutioner.

Samlet indsats: 34.000 grunde behandlet i 2010
Region Hovedstaden har netop opgjort den samlede indsats mod jordforurening i 2010. Den viser, at 34.000 grunde er blevet behandlet i forbindelse med både undersøgelser, oprensninger og besvarelse af et stort antal forespørgsler om konkret jordforurening fra f.eks. private grundejere og ejendomsmæglere.

Der er også iværksat flere udviklingsprojekter sammen med rådgivere og entreprenører, så de fysiske undersøgelser og oprensninger kan gøres hurtigere. Det drejer sig bl.a. om en særlig slags jordmixer og brug af radiobølger til oprensning under bygninger.

Fokus på drikkevand og boliger i 2012
I den kommende indsats for 2012 vil regionens undersøgelser og oprensninger fortsat først og fremmest finde sted i områder med særlige drikkevandsinteresser og så der, hvor der er boliger. Lige nu er den største trussel mod drikkevandet klorerede opløsningsmidler fra gamle giftgrunde, som kan gå i grundvandet og trænge ind i bygninger som dampe. Indsatsen vil derfor primært være rettet mod grunde med denne type forurening.

- Vi er tvunget til at prioritere, fordi vi ikke har penge til at rense alt op på én gang. Derfor vil regionen, efter at børnene er sikrede, fokusere på at oprense de forureninger, der truer drikkevandet, så hurtigt som muligt, siger Lars Gaardhøj (S).

mou


Fakta:

  • Region Hovedstadens strategi for indsatsen mod jordforurening har fire mål, som i hovedtræk handler om borgernes sundhed, prioritering af indsatsen, kommunikation med borgerne og udvikling af metoder til undersøgelse og oprensning af forurening.
  • Regionen vil i 2012 bruge ca. 140 millioner kroner på indsatsen mod jordforurening
  • Der er ca. 5000 grunde kortlagt som forurenede eller mulig forurenede i Region Hovedstaden.
  • Hvert år bliver ca. 20-25 grunde oprenset af Region Hovedstaden.
  • Der er ca. 100 forureninger, som bliver overvåget af regionen.