En fjerdedel af alle regionsråds­medlemmer sidder også i et byråd

Stor udskiftning på lokale/regionale dobbeltposter, men stort set samme antal før og efter KV17
1. DEC 2017 11.01
TEMA: KV17

52 af de netop valgte 205 regionsrådsmedlemmer er også valgt til et byråd. Dertil kommer et regionsrådsmedlem, der også er folketingsmedlem.

Dermed har KV17 ikke luget ud i dobbeltmandaterne, viser en opgørelse som dknyt har foretaget ved gennemgang af samtlige valgte ved KV13, FV15 og KV17. Niveauet er det samme som i de nuværende regionsråd, hvor 50 regionsrådsmedlemmer også er byrådsmedlemmer og to også er folketingsmedlemer.

Uanset de næsten ens tal sker der en betydelig udskiftning på dobbeltposterne, når de nye regionsråd træder til ved årsskiftet. 21 af de 50 nuværende dobbeltmandater fortsætter, og af de 29 der enten stopper helt eller med kun et enkelt mandat, ville de 20 gerne være fortsat.

De blev blot ikke genvalgt til det ene eller begge hverv. Kun 10 afstod frivilligt fra at genopstille enten til byråd (3), til regionsråd (6) eller til begge (1).

Af de 31 nye dobbeltmandater er 11 helt nye, som ikke hidtil har været medlemmer af hverken byråd eller regionsråd. 20 af var i forvejen mellem af enten byråd (16) eller regionsråd (4) og har så ved KV17 suppleret pladsen med endnu en i henholdsvis regionsråd og byråd.

Et enkelt af dobbeltmandaterne er i virkeligheden et triplemandat, idet indehaveren af det, Brigitte Klintskov Jerkel (K), foruden er medlem af Greve Byråd og Regionsråd Sjælland også er folketingsmedlem som stedfortræder for erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Hun har dog haft orlov fra regionsrådet siden indkaldelsen til Folketinget ved regeringsomdannelsen for et år siden.

Efter KV17 er der desuden et enkelt dobbeltmandat i form af medlemskab af både et regionsråd og Folketinget. Før var der to, men folketingsmedlemmerne Karina Due (DF) og Jeppe Jakobsen (DF) stopper i regionsrådene i Midtjylland og på Sjælland ved årsskiftet, mens til gengæld folketingsmedlem Jacob Jensen (V) er nyvalgt til sidstnævnte.

Det samlede antal dobbeltmandater er i øvrigt allerede reduceret med én, idet byråds- og regionsrådsmedlem Jørgen Hein (R) på forhånd er udtrådt af Regionsråd Nordjylland for i stedet at koncentrere sig om at være rådmand i Aalborg fra årsskiftet.

 

Artiklen er den tredje i en mini-serie baseret på dknyts gennemgang af samtlige valgte ved KV13, FV15 og KV17.
Se også:

Artikler fra tidligere i dag:

Serien slutter hermed.

 

Fakta
Dobbeltmandater i regionsrådene efter KV17 (og før):

  •   5  (5)  Nordjylland
  •   6  (8)  Midtjylland
  • 10  (12)  Syddanmark
  • 20 (15)  Sjælland
  • 12  (12)  Hovedstaden

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt