Kommunalt sygefravær falder på landsplan
Foto: Astrid Dalum, Ritzau Foto

Kommunalt sygefravær falder på landsplan

Sygefraværet blandt medarbejderne i kommunerne er faldet fra 13,5 dagsværk i gennemsnit pr. medarbejder i 2009 til 12,0 i 2016. Tallene dækker dog over store geografiske forskelle

Social- og sundhedspersonalet er den faggruppe, som har størst sygefravær med 15,8 dagsværk, efterfulgt af pædagogisk personale med et sygefravær på 13,7 dagsværk. Modsat har det administrative personale med et sygefravær på 8,3 dagsværk næsten halvt så meget sygefravær som social- og sundhedspersonalet.

Lærerne er den af de store medarbejdergrupper, som på landsplan har næstmindst sygefravær, nemlig 11,3 dagsværk i gennemsnit.

Det er fire af konklusionerne i en ny undersøgelse af fraværet i landets kommuner, som VIVE står bag.

VIVE har opgjort sygefraværet blandt kommunernes medarbejdere i perioden 2009 til 2016. Fra 2009 til 2012 faldt fraværet hos alle ansatte fra 13,5 til 11,9 dagsværk i gennemsnit, hvorefter det i 2015 igen steg en smule til 12,2. I 2016 var sygefraværet i gennemsnit 12,0 dagsværk pr. medarbejder.

Sygefraværet er opgjort i 'dagsværk pr. medarbejder'. Det vil sige fraværet i form af antal arbejdsdage. Det betyder for eksempel, at sygdom i weekenderne for medarbejdere med en almindelig arbejdsuge ikke er talt med.

Kommunale forskelle i sygefraværet
Som en del af analysen har VIVE udarbejdet et danmarkskort, som giver en status over sygefraværet i 2016 blandt de ansatte i hver enkelt af landets kommuner.

Her kan man se, at der er relativt store geografiske forskelle. Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har et relativt højt sygefravær, flere af dem i størrelsesordenen 13-15 dagsværk.

Modsat er medarbejderne i mange jyske kommuner nogle af dem, som har mindst sygefravær – i flere tilfælde ned til 9,9-10,9 dagsværk i gennemsnit. I kommunerne med det højeste fravær er tallet således 50 pct. højere end i kommunerne med det laveste fravær. VIVE har ikke analyseret årsagerne til disse geografiske forskelle i sygefraværet.


Kortet viser det gennemsnitlige sygefravær i 2016 blandt alle ansatte i de enkelte kommuner. Sygefraværet er opgjort i antal dagsværk pr. fuldtidsansat.

 

Fakta
Alle oplysninger stammer fra Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (www.krl.dk), SIRKA. Data omfatter ordinært ansatte, det vil sige, at elever og for eksempel fleksjobbere ikke er medtaget.

Fraværet er opgjort som antal dagsværk. Data er afgrænset til egen sygdom og arbejdsskade. Dermed er nedsat tjeneste, § 56 (sygefravær for kronisk syge) og barsel ikke medtaget.

rp

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev