Valgstederne åbner en time tidligere første gang ved KV17
Foto: Miriam Dalsgaard, Ritzau Foto.

Valgstederne åbner en time tidligere første gang ved KV17

Nyt åbningstidspunkt ved KV17 og senere ved FV- og EP-valg

Valgstederne skal ved KV17 åbne en time tidligere end ved tidligere valg, altså kl. 8 i stedet for kl. 9. KV17 er første gang det nye starttidspunkt kommer i anvendelse, men det bliver også gældende for fremtidige FV- og EP-valg.

Bag ændringen står samtlige Folketingets partier ifølge en aftale de indgik allerede før FV15, og som efterfølgende Alternativet tilsluttede sig da partiet kom i Folketinget. Begrundelsen for ændringen et et ønske om at 'afhjælpe problemet med kødannelser om aftenen og yde en bedre service til vælgerne', som daværende indenrigsminister Karen Ellemann (V) skrev i fremsættelsen af lovforslaget.

Det tidligere åbningstidspunkt forlænger tidsrummet til stemmeafgivning med en time, idet lukketiden kl. 20 fastholdes. Sluttiden gælder overalt uden undtagelser, derimod har det nye åbningstidspunkt en række mulige undtagelser.

Den mulighed gælder for de 27 småøer, hvor den pågældende kommunes byråd kan beslutte at valgstedet først skal åbne kl. 9. Det gælder dog i sagens natur kun øer hvor der faktisk er et afstemningssted, og det reducerer antallet med en tredjedel til 18, fordelt på 14 kommuner, mens fem kommuner slipper for at tage stilling til spørgsmålet.

De fem kommuner med øer uden afstemningssted er Struer (Venø), Aalborg (Egholm), Assens (Baagø),  Aabenraa (Barsø) og Ærø (Birkholm). I Svendborg Kommune er Skarø og Hjortø uden valgsted, men Drejø har et og derfor også mulighed for først at åbne kl. 9. Tilsvarende i Faaborg-Midtfyn Kommune hvor Bjørnø er uden valgsted, mens Avernakø og Lyø har, og i Kalundborg Kommune hvor Nekselø ikke har noget valgsted, mens Sejerø har.

Lolland Kommune har valgsteder på alle sine tre øer Fejø, Femø og Askø, og Slagelse har på begge sine, Agersø og Omø. De resterende ni kommuner med hver en enkelt ø med et valgsted er Holbæk (Orø), Skive (Fur), Langeland (Strynø), Horsens (Endelave), Haderslev (Årø), Norddjurs (Anholt), Hedensted (Hjarnø), Odder (Tunø) og Esbjerg (Mandø).

Det bemærkes at gennemgangen er baseret på de valgsteder der var gældende ved KV13 og FV15. Hvis et byråd vil benytte sig af muligheden for senere åbningstidspunkt skal det blot være besluttet senest mandag den 6. november.

For fremtidige FV- og EP-valg gælder samme mulighed, dog med den forskel at hvis et sådant valg holdes en lørdag, en søndag eller en helligdag, så er åbningstidspunktet kl. 9 overalt. Man må formode at chancen for dette er størst for EP-valg der næste gang skal holdes i 2019. Næste FV-valg skal holdes senest samme år, men her vil et søndagsvalg i givet fald være uden fortilfælde.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt