Skattegab vil vokse endnu mere i 2017

UDLIGNING Initiativet 'Bedre Balance' reagerer på, at fem provinskommuner nu søger om at hæve skat - og ingen hovedstadskommuner
12. SEP 2016 9.49

Fem kommuner i provinsen søger i 2017 om at få tilladelse til at hæve skatten: Odense, Holbæk, Rebild, Kerteminde og Læsø. Ingen kommuner i hovedstadsområdet gør det samme, og dermed øges skattegabet mellem provinsen og hovedstaden også i 2017, lyder vurderingen fra udligningsinitiativet Bedre Balance, der med 62 provins-borgmestre i ryggen peger på, hvad det opfatter som grundlæggende problemer i udligningssystemet.

Bedre Balance henviser til debatindlægget Skattegab mellem hovedstaden og provinsen, som dknyt bragte den 12. januar 2016 og hvori udligningsinitiativet beskrev, hvordan forskellen bliver større og større mellem den skatteprocent der betales af borgerne i hovedstaden og borgerne udenfor.

Ifølge Bedre Balance er der opstået et decideret skattegab mellem hovedstaden og resten af landet, en forskel der ifølge udligningsinitiativet er målbar i form af en sammenvejning af indkomstskat og grundskyld. I 2016 betalte man 1,19 procentpoint mere i provinsen end i hovedstaden, har Bedre Balance opgjort - et tal der har været jævnt stigende fra 0,13 procentpoint i 2008.

Og årsagen til at 'de velhavende kommuner i hovedstaden' kan holde en lavere skatteprocent end kommunerne i resten af landet, er at udligningen ikke er stor nok kommunerne imellem, lyder Bedre Balances argument, idet nemlig forskellen i den sammenvejede beskatningsprocent af indkomstskat og grundskyld ikke resulterer i en tilsvarende bedre kommunal service end borgerne i hovedstaden får.

Lav enstrenget system
'Men kommunerne i hovedstaden kan afholde flere udgifter per barn på førskoleområdet og på skoleområdet og have flere udgifter per ældre end kommunerne i provinsen. Der er altså tale om forskellige rammebetingelser, der giver bedre mulighed for god service i hovedstaden samtidigt med, at skatten er lav.  Når kommunerne i provinsen nu ønsker at sætte skatten op igen, forøges denne forskel. Det er udtryk for, at den kommunale udligningsordning ikke fungerer godt nok', lyder det fra Bedre Balance.

Esbjerg-borgmester Johnny Søtrup (V) kalder det 'en helt konkret bekræftelse på, at den kommunale udligning er for lav'.

- Når det kun er provinskommuner der er så pressede, at de må sætte skatten op, er det udtryk for, at udligningssystemet ikke virker godt nok. Bedre Balance har foreslået at skabe et enstrenget udligningssystem, hvor landsudligningen hæves til 88 pct. Det ville muliggøre et mere ens serviceniveau og mere lige skatteniveauer på tværs af landet. Det er vigtigt, at regering og Folketing snart tager ansvaret på sig og sikrer, at kommunerne får nogenlunde lige vilkår at levere service til børn, unge og ældre ud fra. Når udligningssystemet skal laves om fra og med 2018, er det min klare forhåbning, at man landspolitisk gribe chancen for at skabe et Danmark i bedre balance, siger Johnny Søtrup.

 

Bedre Balance er et initiativ med deltagelse af Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus kommuner, der arbejder for mere lige vilkår på tværs af landet.

62 ud af landets 64 borgmestre uden for hovedstaden støtter initiativet. Opbakningen uden for hovedstaden tæller borgmestre fra V, S, K og R. Læs mere på www.bedrebalance.nu

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev