Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

60 yderligere praktikpladser i regionerne

I 2011 stiger antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet i regionerne efter aftale med regeringen
26. APR 2011 9.51

Danske Regioner og regeringen har tidligere aftalt en ekstraordinær stigning på 330 praktikpladser i regionerne i 2010. I 2011 skal regionerne nu oprette yderligere 60 pladser, så der oprettes i alt 390 ekstra pladser sammenlignet med niveauet for to år siden. Desuden opretter regionerne ekstra pladser på SOSU-området som følge af trepartsaftalen fra 2007.

De ekstra pladser skal oprettes inden for social- og sundhedsuddannelsen, det vil sige social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, den pædagogiske assistentuddannelse, de øvrige erhvervsuddannelser samt erhvervsgrunduddannelsen, egu.

De ekstra praktikpladser er del af den politiske aftale om flere praktikpladser i 2011 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, der samlet set skal sikre oprettelsen af knap 9.000 ekstra praktikpladser i 2011 sammenlignet med 2009-niveau.

ka