DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

57 organisationer bag opråb til Folketinget: Vedtag en folkesundhedslov

Med en folkesundhedslov skal sundhed tænkes ind på tværs, både nationalt og lokalt.
7. NOV 2020 13.23

Mere lighed i sundhed og mere livskvalitet. Det er målet, når 57 organisationer nu overdrager en fælles opfordring om en folkesundhedslov til Sundheds- og Ældreministeriet og Folketinget, lyder det fra Danske Regioner.

Med en folkesundhedslov skal sundhed tænkes ind på tværs, både nationalt og lokalt.

- Vi ser desværre i dag, at det på mange måder går den forkerte vej med folkesundheden og den sociale lighed i sundhed, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

To ud af fem danskere lider af multisygdom, hvor de har to eller flere kroniske sygdomme. Hvert år får over 15.000 danskere konstateret diabetes, omkring 16.000 dør af kræft og 5.500 af KOL.

Nemme og sunde valg

Fremskrivninger viser, at den stigende forekomst af kroniske sygdomme vil fortsætte. Samtidig ser vi en stigende social ulighed i sundhed – fx afhængig af, hvor lang uddannelse, man har. Prisen er høj, både når det gælder menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner.

De nemme og sunde valg kan styrkes overalt: F.eks. når der anlægges nye boligområder med cykelstier og legepladser, når regioner vedtager politikker for hospitalsmad, når Folketinget drøfter afgifter og aldersgrænser for køb af tobak og alkohol, eller når supermarkeder vælger placering af de sunde varer på hylderne.

Det skal med andre ord blive lettere at tage cyklen, at løbe eller gå en tur i nærområdet og vælge de sunde varer fremfor de usunde.

Underskrivere af erklæringen indtil videre:

Danske Regioner, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danske Patienter, DSR, Danmarks Almene Boliger, Vidensråd for Forebyggelse, Danske Handicaporganisationer, Cyklistforbundet, Danmarks Biblioteksforening, Psoriasisforeningen, 3F, Danske Fysioterapeuter, Mødrehjælpen, Danske Tandplejere, Ergoterapeutforeningen, Diabetesforeningen, Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Blå Kors, Dansk Erhverv, DGI, DIF, Danske Seniorer, FOA, Lungeforeningen, Gigtforeningen, LEV, Nationalt videnscenter for hovedpine, Scleroseforeningen, Velliv, Forum for Mænds Sundhed, LIF, Forsikring og Pension, Parkinsonforeningen, Kost- og Ernæringsforbundet, EN AF OS, Psykiatrifonden, Danske Gymnasier, Jordemoderforeningen, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Psykolog Forening, SIND, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Julemærkehjemmene, Danske Fodterapeuter, Dansk Selskab for Folkesundhed, Forbundet Kultur og Information, Hjerneskadeforeningen, Alzheimerforeningen, Farmakonomforeningen, Ældre Sagen, Dansk Firmaidrætsforbund, Ungdomsringen, Alkohol og Samfund, Dansk Industri, Antidoping Danmark.

ka