Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

513 færre ledige fra oktober til november

Den landsdækkende ledighedsprocent er fortsat på 6,2. Kommunernes ledighed spænder fra 3,1 til 10,6 pct. Regionerne fra 5,5 til 6,5
6. JAN 2012 9.37

Bruttoledigheden faldt i november med 513 til 163.000, oplyser Danmarks Statistik. Ledighedsprocenten er imidlertid uændret og svarer som i de seneste fire måneder til 6,2 pct. af arbejdsstyrken.

Den registrerede ledighed har ligget omkring det nuværende niveau på mellem 6,0 og 6,4 pct. af arbejdsstyrken lige siden februar 2010. Alle ledighedstal er her omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

Hørsholm og Allerød deler for november måneds vedkommende værdigheden som kommunerne med  færrest ledige - bare 3,1 pct. En række kommuner har under 4 pct.: Rudersdal, Dragør, Billund, Lejre, Gentofte og Egedal, mens Skanderborg netop er krøbet op på 4 pct.

I den anden ende af skalaen har Ishøj fortsat den højeste ledighed med 10,6 pct. En del kommuner har mere end 8 pct.: Lolland, Kerteminde, Slagelse, Læsø, Langeland, Odense, København og Albertslund.

Samsø havde den største procentuelle nedgang i ledigheden fra 8,9 til 8,6 pct. I den anden ende af statistikken tog Samsø det største hop på 0,6 procentpoint - fra 5,5 til lige under landsgennemsnittet, 6,1.

For regionernes vedkommende er ledighedssitutionen uændret i forhold til oktober - på nær Region Sjælland, hvor procenten er forbedret lidt fra 6,4 til 6,3 pct. Her topper Nordjylland statistikken med 6,5 pct. ledige fulgt af Hovedstaden og Syddanmark med 6,4, Sjælland med 6,3 og Midtjylland med bare 5,5 pct.

Følg udviklingen i din kommune - og sammenlignelige kommuner - i Mapictures visualiseringer her.


Foto: http://www.flickr.com/photos/eflon/with/2432654493/