46 anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland

Digitaliseringspartnerskab giver råd om digitaliseringsstrategi.

Et Digitaliseringspartnerskab som regeringen nedsatte i marts, har afleveret 46 visioner og anbefalinger for Danmark som et digitalt foregangsland.

- Vi er allerede et stærkt land inden for digitalisering, men vi kan komme endnu længere. Vi har under corona set, hvordan digitaliserede virksomheder har klaret sig bedre end dem, der ikke er. Og som samfund har vi set digitaliseringens muligheder. Vi ønsker at bygge videre på vores styrker og gøre erfaringerne fra corona til et springbræt, sagde finansminister Nicolai Wammen (S),da han fredag fik overdraget Digitaliseringspartnerskabet rapport.

Planen er, at anbefalingerne skal følges op af regeringens strategi for hele Danmark. Nogle forslag vil tage mange år, andre kan man ifølge Nicolai Wammen "begynde på med det samme" i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Den offentlige sektors rolle

En tredjedel - 16 af de 46 anbefalinger - vedrører direkte den offentlige sektor. De er grupperet under tre af i alt syv indsatsområder: Verdens bedste digitale offentlige sektor, Digital offentlig service med borgerne i centrum, og Sundhedsområdet som digital frontløber.

Verdens bedste digitale offentlige sektor er udmøntet i seks underpunkter: Stærkt digitalt fundament for den offentlige sektor, Modernisering af det offentliges digitale infrastruktur, Tidssvarende service til borgere ved hjælp af ny teknologi, Et veloplyst samlet socialområde, Effektive og fleksible offentlige udbud skal åbne døre for flere danske virksomheder, og Mere digital innovation skal give adgang til nye løsninger

Digital offentlig service med borgerne i centrum rummer fem underpunkter: Det lette og trygge samtykke (samtykkeportal), Virtuelle møder som den nye offentlige kommunikationskanal, Udnyt ny teknologi i telefonkontakten, Et oplyst og kvalificeret studievalg – flere i uddannelse og arbejde, og Digitale redskaber skal understøtte undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Også Sundhedsområdet som digital frontløber har fem underpunkter: Adgang til samlede sundhedsoplysninger, En sundere befolkning gennem data og ny teknologi, Digital post i det samlede sundhedsvæsen, Bedre sundhedsbehandlinger via borgernes selvindsamlede data, og Psykiatrien som national frontløber på digitale tilbud til borgere.

De øvrige fire indsatsområder er: Accelereret innovation gennem offentligt-privat samarbejde, Et grønnere Danmark gennem digitalisering af forsyningssektoren, Intelligent og fleksibel transport gennem digitalisering, og Øget vækst og eksport gennem verdens mest digitale
og produktive virksomheder.

mk

Se Digitaliseringspartnerskabets rapport.