I Holbæk sender web-protokol selv sms til elever med fravær

Sammen med et lokalt it-firma har 10. klassecentret i Holbæk udviklet et webbaseret protokolprogram, der bl.a. gør kontaktlærere opdaterede om fravær, selv om de ikke selv har haft eleven den dag

HOLBÆK: Programmet giver blandt andet lærerne et hurtigt overblik over, hvilke elever der er fraværende, og kan sende en automatisk sms til de udeblevne elever
eller deres forældre, oplyser kommunen.

Når en ny lektion begynder på 10. klassecentret, får hver elev tilføjet en smiley til sit navn. En grøn for
tilstedeværelse. En rød for fravær. En gul for at komme for sent. En blå for sygdom. Og en hvid for aftalt fravær.

I stedet for at notere i en papirprotokol afkrydser man bliver smileys i den elektroniske protokol.

- Formålet med vores nye protokolsystem er først og fremmest at styrke kontaktlærerrollen, så kontaktlærerne kan understøtte elevernes fremmøde. Det er vores mål at mindske elevernes fravær, forklarer leder af 10. klassecentret, Jørgen Schandorff.

Overblik giver mindre stress
På 10. klassecentret er der kontaktlærere og ikke klasselærere, fordi eleverne har forskellige fag med
forskellige elever. Kontaktlærerne har 14 elever tilknyttet, men da kontaktlærerne ikke underviser disse 14
elever hele tiden, giver det nye protokolsystem lærerne et nemt og hurtigt overblik over, om deres elever er
mødt frem til de forskellige lektioner.

Tidligere fik kontaktlærerne et statusark én gang om måneden, hvor de kunne se statistik over den enkeltes elevs fremmøde. Nu kan de gøre status hver dag og når som helst.

- Med det nye system kan jeg hurtigt danne mig et overblik over mine elevers fremmøde. Og det giver mig en ro som kontaktlærer og kan faktisk være med til at modvirke stress. For når jeg går hjem, så kan jeg koncentrere mig om forberedelsen. På det tidspunkt har jeg nemlig været inde og se fremmødestatistikker på alle mine elever og eventuelt fulgt op på det, der skulle følges op på, fortæller Mette Christiansen, der er lærer på 10. klassecentret.

Sms ved fravær
Det nye protokolsystem har mange funktioner. Blandt andet kan det sættes til at sende en sms til elever eller
forældre, hvis eleven ikke er dukket op til time. Sms-teksten lyder sådan:

 'Elev nr. xx, Hans Hansen, er ikke mødt på 10. klassecentret. Mød hurtigst muligt eller ring til kontaktlæreren. Hilsen Holbæk 10. klassecenter.'

- Men den funktion vil vi kun bruge i de tilfælde, hvor det giver mening, og kun efter at have snakket med elev og forældre om det, forklarer Jørgen Schandorff.

Eleverne kan også bruge systemet
Det nye protokolsystem er ikke kun for lærerne. Eleverne og for den sags skyld forældrene, kan via hjemmesiden lystavlen.dk også logge sig ind i systemet og kigge på deres skema og fraværsoversigt. På den måde kan de selv følge med i, hvor meget fravær de har.


ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev