DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
41 pct. af sociale klager til Ankestyrelsen giver gevinst
De mørkeste kommuner har fået omgjort over 50 pct. af afgørelserne på socialområdet i 2019.

41 pct. af sociale klager til Ankestyrelsen giver gevinst

To ud af fem afgørelser bliver enten ændret eller sendt tilbage til ny overvejelse, når borgere klager til Ankestyrelsen.
23. JUN 2020 15.10

Der er plads til forbedring, når det gælder kommunernes sagsbehandling i socialsager.

Det viser Ankestyrelsens årlige oversigt over omgørelsesprocenter.

Ifølge opgørelsen blev 41 pct. af de klager på socialområdet, som blev realitetsbehandlet i Ankestyrelsen i 2019, omgjort. Det betyder enten, at de blev ændret eller ophævet, eller at de blev sendt tilbage til kommunen til ny behandling, fordi der manglede væsentlige oplysninger i sagen.

Det blå kort herover viser, hvad omgøringsprocenten var i de enkelte kommuner. En interaktiv version med tal og beskrivelser kan findes her.

Flest børnehandicap-sager omgjort

Ankestyrelsen har også opgjort omgørelsesprocenten for klager på børnehandicapområdet. Her blev 51 pct. af klagerne ændret, ophævet eller sendt tilbage. 

Det grønne kort herunder viser procenten i de enkelte kommuner for børnehandicap. Interaktiv version af det kort findes her.

 

Endelig er Ankestyrelsen nået frem til, at 46 pct. af klagerne på voksenhandicapområdet blev omgjort sidste år. Det røde kort herunder viser tal pr. kommune, og interaktiv version findes her.

 

Forskelle i datagrundlaget kan gøre det svært at sammenligne på tværs af kommuner, og derfor er en arbejdsgruppe i gang med at undersøge, om det kan forbedres, så man kan få mere nuancerede danmarkskort og mere viden om kvaliteten af kommunernes sagsbehandling.

Det blev aftalt i økonomiaftalen for 2020. Et nyt datagrundlag ventes dog tidligst at kunne indgå i kortene i 2023.

Samtlige landets byråd vil få årets opgørelser til behandling senere.