Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

40 gravhøje skal gøres tilgængelige

Frederkshavn rydder vej til lokale gravhøje i et beskæftigelsesprojekt
KORT NYT11. APR 2011 11.13

FREDERIKSHAVN: 10 landmænd er helt med på at give alle lov til at gå gennem deres marker eller skove og bestige 40 spektakulære gravhøje.

Frederikshavn Kommune søsatte i januar et projekt, hvor den indgår aftaler med landmænd og lodsejere, der har fortidsminder på deres jorde, om at åbne for offentlig adgang. Det kan for eksempel være adgang langs et markskel eller ved at rydde en sti gennem et krat eller skov til gravhøjen eller måske en stendysse.

Foreløbig har kommunen lavet aftaler med ti landmænd om 40 gravhøje, og de fleste af de mest spektakulært beliggende gravhøje er med.

Projektet med at lave adgangsveje til gravhøjene går i gang i maj som et beskæftigelsesprojekt.

ka