DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
40 års konflikt med Christiania slut

40 års konflikt med Christiania slut

Fonden Fristaden Christiania har 1. juli overtaget en del af Christiania. Dagen markerede afslutningen på otte års forhandlinger mellem staten og Christiania
2. JUL 2012 8.41

- Jeg vil gerne sige tillykke til Christiania. Aftalen om, at Fonden Fristaden Christiania bliver ejere og lejere, afslutter 40 års konflikt mellem staten og Christiania. Nu kan fonden tage hul på et nyt kapitel i Christianias historie. Jeg har tillid til, at fonden vil tage ansvaret alvorligt og løfte den store opgave, det er at sikre en positiv udvikling på Christiania, sagde Klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard (R) ved den lejlighed.

Den 22. juni 2011 indgik staten og Christiania en aftale om at gennemføre christianialoven fra 2004. Aftalen blev sikret med bred politisk opbakning og indebærer, at en fond køber en del af Christiania for 85,4 mio. kr. og lejer en del for en årlig leje på 5,3 mio. kr. Herudover erhverver fonden retten til at opføre nybyggeri på området til en værdi af 40 mio. kr.

En del af aftalens formål er, at Fonden Fristaden Christiania bliver ansvarlig for at sikre, at de bygninger på den fredede vold, som staten stadigvæk ejer, bliver istandsat, og at Christianias grønne områder er til glæde for christianitterne og hele København.

 

 

 

Økonomi:
• Salgspris: 85,4 mio. kr. heraf falder 51,8 mio. kr. 1. juli 2012.
• Herudover betaler Fonden Fristaden Christiania en årlig leje på 5,3 mio. kr., der indfases over en treårlig periode.
• Af Christianiaområdets i alt 32 hektar sælger staten 7,3 hektar til fonden. På den fredede vold betaler fonden leje for jorden under husene.

Bygninger på Christiania:
• Der er ca. 274 bygninger på Christiania. Heraf er 91 statsbygninger fra forsvarets tid. De resterende 183 er selvbyggerhuse.

Beboersammensætning:
• Der bor ca. 650 voksne på Christiania og ca. 175 børn.

Virksomheder og foreninger:
• Der er registreret ca. 94 virksomheder og foreninger på Christiania (musiksteder, værtshuse, spisesteder, produktions- og salgssteder, mindre virksomheder og klubber).
• Der er en vuggestue, to børnehaver, en fritidsklub og en ungdomsklub.

Kort historisk overblik:
• 1971: Fristaden Christiania blev grundlagt.
• 1989: Forsvarsministeren fremsatte forslag til lov om anvendelse af Christianiaområdet.
• 2004: Christianiaudvalget fremlagde afrapporteringen "Christianiaområdets fremtid - helhedsplan og handlingsplan". Med baggrund i Christianiaudvalgets forslag fremlagde forsvarsministeren forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lovforslaget blev vedtaget med bred politisk opbakning.
• 2004-2007: Forhandlinger mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen på statens side og Christiania. Forhandlinger resulterede i en række tilbud, som blev forkastet af Christiania.
• 2007: Indgåelse af ny aftale mellem staten og Christiania.
• 2008: 2007-aftalen gennemgår et langvarigt implementeringsforløb, der ender med et endeligt nej fra Christiania.
• 2008-2011: Christiania fører sag mod staten. Christiania taber i Landsretten og igen i Højesteret 2011.
• 2011 - 22. juni-aftalen indgås mellem Christiania og staten.
• 1. juli 2012 - Fonden Fristaden Christiania bliver ejer og lejer af Christiania.