EU skal sikre Vadehavet

Regionale kræfter i Vadehavs Forum støttes direkte af EU. Øerne i Vadehavet kræver en EU-kystvagt
4. DEC 2002 14.41
EU har netop meddelt, at man støtter arbejdet i VadehavsForum med 7,5 millioner kroner via det såkaldte Inter-reg III b program for Nordsøområdet. Med støtten har EU som noget nyt taget udgangspunkt i lokale interessegrupper og myndigheder - tværs over tre landegrænser. Den danske viceformand i VadehavsForum, udvalgsformand i Sønderjyllands Amt Jens Andresen, mener, at EU's støtte til VadehavsForum kan få stor betydning for den fremtidige kystforvaltning i Europa. - Fra regionernes side i Danmark, Tyskland og Holland ser vi det som en enestående mulighed for, at de mange forskellige interesser nu kan komme med fælles indstillinger til, hvordan brugerne mener, fremtiden bør forme sig for Vadehavet - inden de tre landes miljøministre næste gang træffer beslutninger. Kræver EU-kystvagt En anden organisation i Vadehavet, Euroregion Vadehavsøerne, ønsker også at EU spiller en mere aktiv rolle på tværst af de nationale myndigheder. På baggrund af enkeltskrogstankskibet Prestiges forlis udfor den nordspanske kyst, og Pallas-forliset i Vadehavet for fire år siden, kræver øerne en fælles EU-kystvagt med vidtgående beføjelser. - Det nytter ikke med fine fornemmelser om dansk suverænitet i vores territorial-farvande, hvis vi skal undgå miljøkatastrofer i forbindelse med skibsforlis, siger formanden for foreningen af danske vadehavsøer og bestyrelsesmedlem i Euroregion Vadehavet, Fanøs borgmester Kjeld Nielsen (K) til Radio Syd. Han vil have at statsminister Anders Fogh Rasmussen tager forslaget med på EU-topmødet i denne måned. - Vi så i forbindelse med Pallas-forliset hvordan de danske og de tyske myndigheder ikke kunne finde ud af at samarbejde, så derfor mener vi det må være nødvendigt med en kystvagt med fælles kommandocentral, og den bør ligge i EU-regi, siger Kjeld Nielsen. Kræver handling nu Jens Andresen fra Vadehavs Forum er også formand for Det Inter-regionale Vadehavssamarbejde (IRWC). Den organisation vil også have gjort noget for at sikre farvandet mod olieforurening. Han mener at Danmark som EU-formandsskab har ansvar for at sætte mere fart på at gennemføre internationale beslutninger om forbedret sikkerhed for skibene i Europa. Derfor kræver IRWC, at de hidtidige frister fra EU om, at sejlads med enkeltskrogs-tankere langs Europas kyster skal gøres kortere. I dag er det aftalt, at skibene først i 2015 skal være dobbeltskrogede. Vadehavs Forum De tre Vadehavslande har indstillet Vadehavet som Særligt Beskyttet Havområde til FN. I 2001 blev Vadehavs Forum dannet på en regeringskonferencen. Formålet er at udvikle balancen mellem naturbeskyttelsen og en bæredygtig anvendelse af natur og miljø i Vadehavsområdet på tværs af landegrænserne. Formand er den hollandske amtmand i provinsen Frisland Ed Nijpels. Ud over den danske viceformand Jens Andresen er den tyske viceformand Jörn Klimant fra Ditmarsken; alle tre fra Det interregionale Vadehavssamarbejde. Næste møde afholdes i Tønder den 24. og 25. april næste år. Næste regeringskonference om Vadehavet finder sted i 2005 i Holland.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev