DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

33 ansøgninger med i første runde frikommuneforsøg

Syv af otte nye frikommunenetværk har indsendt i alt 33 konkrete ansøgninger, som nu skal nærstuderes i ministerierne. Næste ansøgningsfrist er 1. maj

Mindre end to måneder efter, at social- og indenrigsministeren 10. oktober udpegede otte nye frikommunenetværk, er første ansøgningsrunde for konkrete projekter udløbet. Syv af netværkene nåede at indsende i alt 33 ansøgninger inden fristens udløb.

- Vi er positivt overraskede over det store arbejde, frikommunerne har nået på så kort tid, siger chefkonsulent Ingrid Melchiorsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kun netværket med Holbæk, Assens, Slagelse, Nordfyn og Ringkøbing-Skjern om øget borgerinvolvering nåede ikke at være klar med konkrete projekter i første runde.

Behandles i ministerier
De 33 forslag bliver nu sendt videre til de relevante ressortministerier, som skal vurdere, om ministeren har lov at godkende forsøgene inden for de nuværende love eller forsøgsbestemmelser. Ellers - og det vil nok gælde de fleste forslag - skal der laves et nyt regelgrundlag, som skal vejen gennem Folketinget.

Ingrid Melchiorsen forventer, at forslagene vil kunne træde i kraft fra 1. juli, hvis de bliver godkendt af Folketinget. Nogle forslag håber man at kunne melde ud om allerede omkring februar-marts.

Senere kommer yderligere to ansøgningsrunder, hvor frikommunenetværkene kan byde ind. De har frist 1. maj og 1. november 2017.