Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

31 afskedigelser i Socialstyrelsen

Styrelsen nedlægger 55 årsværk
27. JAN 2012 14.09

Af Lærke Cecilie Lindegård, [email protected]

Indtil videre er 31 ansatte blevet varslet afskedigelse i Socialstyrelsen. Samtidig er der truffet beslutning om at lukke Aarhus-afdelingen. Men de ansatte bliver tilbudt at fortsætte arbejdet i Odense, siger Helle Thiele, der er konstitueret direktør i Socialstyrelsen til dknyt.

- Hvor mange af de ansatte, der flytter med til Odense, ved vi ikke endnu, men alle får tilbuddet om at fortsætte arbejdet i den afdeling.

Massiv besparelse på landsplan
Socialministeriet må i alt fyre 90 ansatte. Samlet bliver Social- og Integrationsministeriet reduceret med ca. 140 årsværk frem mod 2013 som følge af den økonomiske situation.

Reduktionsbehovet er så vidt muligt håndteret gennem nedlæggelse af ubesatte stillinger og frivillige fratrædelser. Dog forventer ledelsen, at afskedigelser i størrelsesordenen ca. 90 årsværk vil være nødvendigt.

De vigtigste elementer i en aktuel handleplan er:
• En fokusering og slankning af de enkelte enheder og en klarere deling af opgaveansvaret mellem særligt departementet og Socialstyrelsen
• En samling af koncernens administrative støttefunktioner, så der sikres mere effektivitet og højere faglighed
• En fokusering af Servicestyrelsens indsatser, herunder tilpasning af Videnscenter for Handicap og Social-psykiatri (ViHS) med fokus på styrelsens rolle som fagligt fyrtårn på det sociale område. Styrelsen skifter samtidig navn til Socialstyrelsen
• En forbedret anvendelse af bygninger, herunder opsigelse af en række lejemål.