Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Coronakrisen har fået flere danskere i cykeltøjet eller vandreskoene, og også internationalt er interessen for naturoplevelser stigende.
Foto: Dansk Kyst & Naturturisme

25 mio. kr. skal sætte fut i cykel- og vandreturisme

Corona har øget interessen for naturoplevelser, og den skal omsættes til turisme, blandt andet med bedre afmærkning af cykelruter og vandrestier.
20. OKT 2020 11.10

Mens coronakrisen har givet voldsomme problemer for turistbranchen, har den også givet nye muligheder for at satse på outdoor-turisme.

- Corona har medført, at langt flere har søgt oplevelser i naturen. Også dem, som ikke tidligere har benyttet sig af naturen, har meldt sig på banen, og vi forventer, at mange turister i langt højere grad vil have aktiviteter i naturen som et centralt omdrejningspunkt for valget af ferie fremadrettet, siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Derfor sættes der nu gang i en ny indsats, som skal gøre Danmark bedre rustet som outdoor-destination. 

Som en del af den politiske aftale om sommerpakken 2020 har regeringen afsat 20 mio. kr. til, at Dansk Kyst- og Naturturisme kan udvikle, pilotteste og udbrede et nationalt knudepunktsystem gennem initiativet ”Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark”.

Projekter i udvalgte kommuner

Systemet skal skabe en bedre afmærkning af cykelvenlige strækninger og cykeloplevelser med bedre adgang til naturen.

Infrastrukturen skal kortlægges, og der skal udvikles et skiltekoncept og en digital formidlingsplatform. Desuden gennemføres en række demonstrationsprojekter i udvalgte kommuner, hvorefter konceptet evalueres og tilpasses, før det kan rulles ud i øvrige relevante kommuner over en årrække, efterhånden som der skaffes finansiering og opbakning i kommunerne. 

- Størstedelen af Danmarks officielle cykelrutenet er skabt med det formål at kunne komme fra A til B, og mange af ruterne er derfor ikke relevante for cykelgæsten, som har de gode oplevelser og fleksibilitet for øje. Vi står derfor overfor en grundlæggende national udfordring med at udvikle sammenhængende, rutebaserede cykeloplevelser, som kan måle sig med nogle af Europas bedste cykellande, siger Jacob R. Kirkegaard Larsen.

Fem mio. kr. fra Friluftrådet

I forlængelse af projektet har Friluftrådet bevilget fem mio. kr. til udvikling og test af en metode til kortlægning samt formidling af rekreative stier og ruter i Danmark. Fokus er også her på cykel- og vandreegnet infrastruktur, men med henblik på at kunne skalere til også at omfatte øvrige friluftsbrugere som for eksempel ryttere og trailløbere.

- Det er i dag alt for svært for både lokale og turister at planlægge ture ud i naturen, fordi der ikke er en fælles platform til formidling af, hvilke stier og ruter der findes, og fordi der ikke er den tilstrækkelige sammenhæng mellem stierne mange steder. Danmark halter klart bagud i forhold til andre lande på den front, siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

Bag indsatsen står et konsortium bestående af Dansk Cykelturisme, Dansk Vandrelaug og Dansk Kyst- og Naturturisme med Dansk Cykelturisme som ledende partner og projektleder.

Sidstnævnte har længe kæmpet for et nyt netværk, som er synligt både ude i marken og digitalt, fortæller direktør Jesper Pørksen.

- Et netværk, som er tilgængeligt uanset, om man er lokal borger eller gæst, og et netværk, der inviterer til, at enhver kan planlægge lige præcis den tur, som passer – uanset om man er til lange cykelture eller korte vandreture, siger han. 

ak