Integration via mobilen

Integration via mobilen

Voksne tosprogede i Vejle tilbydes sprogundervisning på mobilt sproglaboratorium
4. AUG 2006 12.11
Et såkaldt \"mobilt sproglaboratorium\" i Vejle vil tilbyde voksne tosprogede nye muligheder for at tilegne sig dansk hverdags- og arbejdssamtale. Det drejer sig om samtaler i hverdagen i børnenes skole eller børnehave, til foreningsmøde, med naboer mv. og på arbejdspladsen i kantinen, med arbejdsgiveren, med kunder osv. På det Mobile Sproglaboratorium, som er enestående af sin art i Norden, er den voksne tosprogede uafhængig af tid og rum kan udnytte forbindelsen mellem mobiltelefon og internet. - De fleste tosprogede har mobiltelefon. Mange har - eller vil få - telefoner med lyd- og videomedier, som er centrale for den mobile læring af danske hverdags- og arbejdssamtaler, fortæller udviklingskonsulent, ph.d., Mads Bo-Kristensen ved Videnscenter for Integration. Den helt almindelige samtaln Tanken er, at den tosprogede med sin telefon, en internetadgang og øvelsesmateriale vil kunne lære forskellige former for sprog i samtalerne. Mobiltelefonens video- og lydoptagere gør det muligt at fastholde samtalen, og det tillader den tosprogede at arbejde analytisk med samtalen og dermed det talte sprog på nye måder. - Erfaringer viser, at det især er den helt almindelige samtale i hverdagen og på arbejdspladsen, der volder vanskeligheder for mange borgere med anden etnisk og sproglig baggrund. Den primære målgruppe er voksne på sprogcentrenes såkaldte uddannelse 2. Det er kursister som typisk oplever et stort behov for at kunne fungere tilfredsstillende i danske hverdags- og arbejdssamtaler.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev