18-årig fik fejlagtigt nej til støtte, nu siger landsret nej til erstatning

Handicappet kvinde fik uberettiget frataget socialpædagogisk støtte til deltagelse i svømme­stævner, da hun fyldte 18 år. Det gør hende dog ikke berettiget til tortgodtgørelse.

LOLLAND: Østre Landsret har stadfæstet en byretsdom, som afviser kravet om godtgørelse fra en handicappet kvinde, og dermed frikender Lolland Kommune for erstatningspligt, oplyser retten.

Den 21-årige kvinde krævede 150.000 kr. i godtgørelse, efter hun blev frataget sin ledsagerordning til konkurrencesvømning. Hun blev uberettiget frataget en socialpædagogisk ledsagerordning til konkurrencesvømning, da hun fyldte 18 år, og det medførte gener for klageren under hendes deltagelse ved svømmestævner.

Byretten i Nykøbing Falster afviste erstatningskravet, og i landsrettens stadfæstelse af dommen, hedder det blandt andet i præmisserne:

'Uanset at bevisførelsen om A’s (klageren red.)  trivsel på træningssamlingerne har været af begrænset omfang, finder landsretten det på baggrund af kommunens samtale med svømmetræne­ren i oktober 2016 og A’s mors forklaring godtgjort, at A i hvert fald i den første tid ef­ter sit fyldte 18. år kunne have haft glæde af en ledsager på weekenderne.'

Efter bevisførelsen findes der imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at generne for A har haft et sådant omfang eller været af en sådan karakter, at det har indebåret en kræn­kelse af hen­des selvværd eller omdømme. Der er derfor ikke grundlag for at tillægge A godt­gørelse for tort efter erstatningsansvarslo­ven'.

Det var oprindeligt Advokatsamfundet og den uafhængige tænketank Justitia, der tog initiativ til at bringe sagen for domstolene.

Kvindens advokat, Mads Pramming, er skuffet, men ikke overrasket over Østre Landsrets afgørelse. Han vil nu sammen med sin klient søge om tilladelse til at tage sagen videre til Højesteret.

- Det er noget principielt, vi afprøver her: Nemlig om man skal kompensere borgeren i en situation, hvor en kommune har opnået en berigelse ved at træffe en ulovlig afgørelse.

- Og det er der ikke nogen gode, tidligere eksempler på ved de danske domstole. Det er derfor, denne sag er principiel, siger Mads Pramming.

MG/Ritzau

Opdateret onsdag 13.24

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt