DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
16 kystnære områder udpeget til havmøller
Udover de havmølle-områder, som kortet oven for illustrerer, er der også udpeget to kystområder ved Jammerbugt, et område ved Frederikshavn, samt et område mellem Ærø og Langeland.

16 kystnære områder udpeget til havmøller

Havmølleudvalgets anbefalinger fremgår af en screeningsrapport, som Energistyrelsen nu sender i høring

Screeningsrapporten kortlægger arealinteresserne på havet i området ud til 20 km fra kysten med det formål at finde placeringer til havmølleparker. Ingen af de udpegede områder ligger tættere end 2 km på kysten, og fjorde og lukkede farvande er udelukkede af hensyn til den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Ud for byer og sommerhus områder ligger områderne mindst 3 km fra kysten og ved særlige landskaber mindst 4 km fra kysten.

- Der er bred politisk opbakning til, at vi skal bygge flere havvindmøller, og en del af dem skal opføres tættere på kysterne, hvor det er billigere end længere ude på havet. Jeg er glad for, at der nu ligger en screeningsrapport, der giver et godt overblik over, hvor vi bedst vil kunne stille møller op i de kystnære farvande. Dermed kan debatten om placeringen af havmøllerne komme i gang på det bedst tænkelige grundlag, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R).

Alle partier i Folketinget på nær Liberal Alliance indgik den 22. marts 2012 en bred energipolitisk aftale, som bl.a. fastlægger en havmølleudbygning på 500 MW (ca. 100-165 møller) i kystnære områder inden 2020.

Der bliver nu 2 måneders høringsperiode, hvor alle har mulighed for at indsende deres bemærkninger til Energistyrelsen på [email protected] senest den 26. august 2012.

Havmølleudvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk.

lcl