Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

16.000 borgere i botilbud for voksne

Der var sidste år det samme antal voksne anbragt i botilbud, som der var i 2009. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik
16. MAR 2011 10.41

Der var 16.000 borgere på botilbud for voksne handicappede i april sidste år. Det er det samme antal som året før. I alt boede 9.900 på tilbud med længerevarende ophold og 6.100 på tilbud med midlertidigt ophold.

Omkring halvdelen af beboerne har en psykisk funktionsnedsættelse, og cirka 30 pct. er sindslidende. De resterende 20 pct. har en fysisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

I april 2010 var der 1.020 botilbud for voksne handicappede. Heraf var 933 oprettet/godkendt af kommunerne og 87 af regionerne. Sammenlignet med 2009 findes der 24 flere kommunale botilbud og 18 færre regionale. I 2010 var 349 botilbud ejet af private mod 317 i 2009. Kommunerne har - efter kommunalreformen - ansvaret for opgaven, mens regionerne har en forsyningspligt.

Botilbud for voksne drives efter to bestemmelser i den sociale servicelov. § 108 angår længerevarende ophold, mens § 107 vedrører midlertidige ophold.

Antallet af personer i beskyttet beskæftigelse var 9.600 i april 2010. Den største målgruppe for beskyttet beskæftigelse er udviklingshæmmede med 71 pct., herunder autister. 25.800 var indskrevet i aktivitets- og samværstilbud. Her var der to store målgrupper med hver en andel på 36 pct., dels udviklingshæmmede, herunder autister, og dels sindslidende.

Beskyttet beskæftigelse etableres efter § 103 i den sociale servicelov og aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Der var i alt 680 tilbud i april 2010. Heraf var 633 oprettet/godkendt af kommunerne og 47 af regionerne. Sammenlignet med 2009 var der 59 flere kommunale og 2 flere regionale tilbud. I 2010 var 142 tilbud ejet af private mod 127 i 2009.

mou