150 år gammelt, halvråddent træ får lov at stå
Den flerstammede bøg får lov at blive stående, men bliver hegnet ind af hensyn til gæsternes sikkerhed.
Foto: Gladsaxe Kommune

150 år gammelt, halvråddent træ får lov at stå

Bevarelsen af træet er Gladsaxes bud på et vinderprojekt i konkurrencen Danmarks vildeste kommune.

GLADSAXE: Når et træ bliver hårdt angrebet af svamp og dermed bliver til et risikotræ, der risikerer at vælte eller tabe store grene ned på forbipasserende, vælger man normalt at fælde det eller skære trækronen af.

Men i Gladsaxe har kommunen valgt at gå en anden vej med en over 150 år gammel flerstammet bøg i Aldershvile Slotspark.

Træet bliver i stedet hegnet ind for at sikre parkens gæster mod nedfaldne grene.

- Vi har alt for få gamle træer i Danmark, og det er et stort problem for biodiversiteten, da veterantræer er levested for op imod en tredjedel af skovens arter. Derfor er det ret enestående, at vi i Gladsaxe bevarer dette fantastiske træ. Selvom træet nu er i forfald, kan det potentielt danne levested for mange arter i årtier, fortæller Anders Adams, der er naturmedarbejder i kommunen.

Bidrag til vild-konkurrence

Bevarelsen af den flerstammede bøg er også Gladsaxes bud på et vinderprojekt i konkurrencen Danmarks vildeste kommune, som Miljøministeriet har udskrevet. Efter lidt tilløb deltager samtlige 98 kommuner i konkurrencen.

- Når bevarelsen af den flerstammede bøg er valgt som Gladsaxes bud på et vinderprojekt, skyldes det, at det i Danmark er unikt at spærre et område af for at bevare et risikotræ. Med projektet bevarer vi vigtige levesteder for en række arter, og samtidig får parkens mange besøgende mulighed for at følge træets alderdom på tæt hold, forklarer Anders Adams.

Efter planen bliver Danmarks vildeste kommune kåret til efteråret af miljøminister Lea Wermelin (S), biolog Morten DD Hansen og en jury på syv medlemmer. Med titlen følger 1 mio. kr. til et naturprojekt doneret af Den Danske Naturfond.

ak