dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Holbæk indfrier løfte fra 2017 og fjerner dækningsafgift

Enstemmig budgetaftale med forsøgsordning for selvstyrende hjemmeplejeteams med færre forskellige medarbejdere pr. borger.
23. SEP 2021 9.18
TEMA: Budget 2022

HOLBÆK: Efter et par års tilløb indfrier et enigt byråd nu et halvt løfte fra 2017 og fjerner den dækningsafgift for erhvervsejendomme, som blev indført i 2018 efter fire års fravær. I nu fire år har den været to promille, men fra næste år er den nul igen.

Fjernelsen af dækningsafgiften indgår i en delaftale fra august om anlægsdelen af 2022-budgettet, og nu er driftsdelen også landet i enighed. Indholdsmæssigt tilgodeses især ældreområdet, der samlet får 26,3 mio. kr. i 2022. Heraf er fem mio. kr. målrettet arbejdsmiljøet for de ansatte, også i overslagsårene.

Andre fire mio. kr. går til en forsøgordning med to selvstyrende hjemmeplejeteams, et i Holbæk by og et udenfor, som skal afprøve mulighederne for faste teams med færre forskellige medarbejdere pr. borger. En statslig pulje til samme formål er netop afsat, og hvis Holbæk Kommune får del i de midler, vil de sparede penge forblive på ældreområdet, fremgår det af aftalen.

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, Lokallisten, Enhedslisten, SF og De Konservative. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 13. oktober.

 

Se budgetaftalen.