dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Odense i bred budgetaftale, men skatten kommer senere

Der mangler 0,07 procentpoint i at nå den flerårige velfærdsprocent. Indenrigsministeriet har endnu ikke svaret, om det kan lade sig gøre.
22. SEP 2021 10.04
TEMA: Budget 2022

ODENSE: Alle partier undtagen ét står bag Odenses budgetaftale for 2022, i hvert fald den første, for senere kommer der en særskilt aftale om skatteprocenten, der endnu mangler 0,07 procentpoint for at ramme den velfærdsprocent, som et smalt rødt 15-14-flertal besluttede sig for tilbage i 2016.

Et andet skatteemne er dog med i aftalen, nemlig dækningsafgiften for erhvervsejendomme, der afskaffes helt.

Budgetaftalen har dog først og fremmest fokus på ældreområdet, hvor der afsættes 93 mio. kr. årligt i budgetåret og hvert af overslagsårene til mere personale på ældreområdet. 200 nye medarbejdere bliver det til, så mange, at rekrutteringen af dem bliver en opgave i sig selv, hvortil der er afsat to mio. kr. årligt i hvert af årene 2022, 2023 og 2024.

På et andet velfærdsområde er der til folkeskolen 6,7 mio. kr. i 2022, 14,7 mio. kr. årligt i hvert af årene 2023 og 2024 og 12,7 mio. kr. i 2025 til fordeling mellem fagligt løft og to- og tre-lærerordninger. Tillige er der på anlægssiden 2 mio. kr. i 2022, 13 mio. kr. i 2023, 5 mio kr. i 2024 og 2,2 mio kr. til 2025 til en skoleudvidelse.

Gradvist fjernet afgift

Dækningsafgiften er over en lang årrække løbende blevet nedsat, senest sidste år fra 1,3 promille til 0,7 promille, og denne sidste resterende del forsvinder nu også og bliver til et rundt nul. Nedsættelsen sidste år blev opvejet af en stigning i kommuneskatten på 0,03 procentpoint, så der her mangler 0,07 procentpoint, før den fulde velfærdsprocent er nået.

Den blev besluttet i 2016, da kommuneskatten var på 24,5 pct. De resterende 0,07 procentpoint op til 25,5 pct. har Odense søgt Indenrigsministeriet om med forventet svar i slutningen af denne måned. Når det foreligger, kan velfærdsprocentpartierne stemme for en skattestigning, uden at de øvrige budgetaftalepartier lader resten af aftalen falde af den grund.

Budgetaftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale og De LokalNationale, mens Enhedslisten står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i byrådsmøde 6. oktober.

 

Se budgetaftalen.