Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Folkemødet holder digitale folkehøringer i regionerne

Input til demokratiske initiativer på tværs af forskellige meninger.

Den coronabestemte delvise virtualisering af årets Folkemøde har som et af sine udtryk en runde med fem folkehøringer, en i hver region. Alle holdes i slutningen af april, og der er plads til 50 deltagere hvert sted.

Det, som folket skal høres om, er svarene på spørgsmål, som "hvordan skaber vi kontakt mellem mennesker, som er uenige?", og "hvordan får vi noget konstruktivt ud af at være sammen med mennesker, der har andre meninger end os selv?" Udkommet af de fem folkehøringer skulle gerne være ideer til demokratiske initiativer, som kan skabe nye forbindelser mellem mennesker med forskellige meninger.

Ideerne og erfaringerne fra de fem folkehøringer samles på Folkemødet lørdag 19. juni ved et arrangement på hovedscene i Allinge. Her kommer inputtene til debat, og det hele livestreames på folkemoedet.dk.

De fem folkehøringer holdes som følger:

  • 21. april  Sjælland
  • 22. april  Syddanmark
  • 26. april  Nordjylland
  • 27. april  Midtjylland
  • 28. april  Hovedstaden

Det hele gennemføres af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, de danske folkebiblioteker, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Højskolerne og Frirummet.

mk