Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hernings samarbejde med boligforeninger viser gode takter

KORT NYT19. MAR 2021 11.50

HERNING: For at forebygge kriminalitet, øge trivsel og tryghed og få flere i beskæftigelse og uddannelse, har Herning Kommune i tre år arbejdet tæt sammen med fire boligforeninger om projektet Plads til forskel. Og på trods af det seneste års coronabegrænsninger viser investeringerne gode takter, siger Karlo Brondbjerg, (K), formand for Forebyggelsesudvalget.

Projektet har blandt andet haft succes med at forbedre børn og unges trivsel i områderne gennem sommer-aktiviteter, og det er også lykkedes at få 38 unge i fritidsjob, ligesom kriminaliteten i boligområderne er faldet og nærmer sig gennemsnittet for kommunen. Desuden er behovet for ekstra sproglig indsats i daginstitutionerne faldet i alle tre boligområder.

Dog er billedet ikke entydigt: Blandt andet er andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp steget i alle tre boligområder, mens den er faldet i hele kommunen. Samtidig er karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. klasse faldet i de tre boligområder sammenlignet med 2019. Andelen af børnesager i alle tre områder er også højere end gennemsnittet i resten af kommunen. 

ibs