DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ombudsmanden:
Frygt for coronapanik er ikke grund til at nægte aktindsigt

En journalist skulle have haft indsigt i Region Sjællands corona-beredskab allerede i marts, har Folketingets Ombudsmand afgjort.

SJÆLLAND: Tilbage ved coronaens start i marts afviste Region Sjælland at give en journalist aktindsigt i regionens beredskab til håndteringen. Regionen begrundede afslaget med, at oplysningerne kunne give uro og panik i befolkningen. 

Men den går ikke, lyder det nu fra Ombudsmanden. Udgangspunktet i offentlighedsloven er nemlig, at befolkningen skal have indsigt i forvaltningens forhold, selvom de kan skabe utryghed og bekymring, lyder det fra Folketingets ombudsmand Niels Fenger.

- Det gælder ikke mindst, når der er tale om spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse. Journalister og andre skal derfor have udleveret de oplysninger om fx covid-19, som de har ret til efter loven, og på det tidspunkt, hvor oplysningerne er aktuelle, siger ombudsmanden.

Aktindsigten vedrørte blandt andet belægningsprocenten på intensive afdelinger, antal intensivpladser og antallet af respiratorer i regionen.

Afslag kan være nødvendigt

Ombudsmanden påpeger dog, at et afslag er ok, hvis det kan vanskeliggøre regionen eller myndighedernes arbejde, men det er altså ikke situationen i dette tilfælde. 

I marts henviste regionen til den såkaldte generalklausul i offentlighedsloven, som kan retfærdiggøre, at hemmeligholdelse kan være nødvendig "for at beskytte væsentlige hensyn til private og offentlige interesser", men Ankestyrelsen afviste en tilsynssag over for regionen.

Journalisten havde søgt indsigt hos alle fem regioner, der alle gav afslag. Ombudsmanden har kun behandlet Sjællands afslag, men har sendt kopi af sin afgørelse til de fire andre regioner og til Danske Regioner.

ibs

Se Ombudsmandens svar til regionen.