DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Roskilde blev tredje kommune der matcher Parisaftalen
Endnu flere køretøjer i Roskilde skal over på el.
Foto: Roskilde Kommune.

Roskilde blev tredje kommune der matcher Parisaftalen

I Roskilde Kommune er en klimaplan af international standard netop blevet godkendt af det globale bynetværk C40.
2. NOV 2020 11.45

ROSKILDE: Roskilde er en del af Realdanias klimaprojekt DK2020, hvor kommunen sammen med 19 andre danske kommuner arbejder for at sætte nye standarder for kommunernes klimakamp. Indtil nu er kun to kommuner - Samsø og Sønderborg - godkendt på dette niveau.
 
Kommunen har nu sat det sidste punktum i sin ambitiøse klimaplan gennem en godkendelse i byrådet, inden den har fået det blå stempel af C40. Planen er blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det globale bynetværk C40.

- Vi er rigtig glade for at komme med i det her fornemme selskab omkring vores klimaindsats. Der er ingen tvivl om, at vi får glæde af at trække på de store byers erfaringer, ligesom jeg tror, vi kan bidrage positivt til den globale udvikling blandt andet med vores viden om CO2-neutrale busser og energirigtig opvarmning via fjernvarme, siger borgmester Tomas Breddam (S).

- Jeg er specielt stolt over, at vi i rapporten kan se, at hvis vi gennemfører vores strategiske klima- og energiplan, som den foreligger nu, samtidig med at vi øger vores fokus på visse områder, så er det er realistisk for Roskilde Kommune at nå Paris-aftalens mål om CO2-neutralitet i 2050, og vi kan komme tæt på vores eget mål om CO2 neutralitet i 2040, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui (S).

Flere køretøjer over på el

DK2020 rapporten udpeger temaer, som Roskilde Kommune skal have endnu mere opmærksomhed på i den kommende handleplan for CO2-reduktion, nemlig:

Varme: Der skal yderligere tryk på fuld udfasning af naturgas og oliefyr, udbygning af fjernvarmenettet og brug af individuelle varmepumper

Transport: Endnu flere person-, last- og varebiler skal bruge grønne drivmidler og el.

Landbrug og arealanvendelse: Kommunen skal arbejde videre med muligheder for CO2-reduktion og -optag.

  • 20 danske kommuner er en del af Realdanias projekt DK2020. Siden foråret 2019 har kommunerne, med hjælp og sparring fra Danmarks Grønne Tænketank Concito og eksperter fra C40 været i gang med et forløb, som ruster dem til at udvikle en klimaplan, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. 
  • Danmark er det første land i verden, hvor en gruppe af mindre kommuner samarbejder om at udvikle klimaplaner i overensstemmelse med C40's såkaldte Climate Action Planning Framework (CAPF) - et redskab til at udvikle Paris-kompatible klimaplaner.
  • Det betyder også, at en stor del af den viden, de danske kommuner generer gennem DK2020, bringes ind og bruges i C40's internationale arbejde.
  • De 20 kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.
     

Roskilde Kommune kan bidrage positivt til den globale udvikling blandt andet med viden om CO2-neutrale busser