DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kommunal ballade om bryllupsfest i "forbudt" lokale

Gladsaxe afventer redegørelse fra selvejende institution, efter ungerepræsentant i bestyrelsen forgæves havde forsøgt at gribe ind.
31. OKT 2020 8.22

GLADSAXE: Udlån af lokaler til bryllupper kan i værste fald koste en borgmesterpost eller som minimum en masse politisk ballade, hvis det er politikere, der har en aktie i forehavendet. I Gladsaxe er udvalgsformand Katrine Skov (S) i sin dobbelte egenskab af dels giftefoged, dels kommunal bestyrelsesobservatør indblandet i netop et bryllup i et kommunalt lokale, som det ellers udtrykkeligt ikke er muligt at leje, "hverken som privatperson eller for virksomheder".

Spørgsmålet blev rejst i spørgetiden på et byrådsmåde forleden, hvor borgmester Trine Græse (S) afviste at igangsætte en uvildig ekstern undersøgelse. I stedet ønsker hun i første omgang en redegørelse fra bestyrelsen for den selvejende institution, et spillested, der har til huse i kommunale lokaler, herunder det hvor bryllupsfesten blev holdt.

Det var ifølge det oplyste bestyrelsesformanden for den selvejende institution, der havde sagt god for at udlåne lokalet til sin kærestes søns bryllup. En ungerepræsentant i bestyrelsen havde forsøgt at rejse sagen over for både bestyrelsen og kommunens observatør Katrine Skov, men da intet skete, endte han med at skrive til alle byrådsmedlemmer.

Derfor tog sagen fart. Byrådsmedlem Martin Skou Heidemann (V) varslede et spørgsmål til spørgetiden, og sagen blev udførligt omtalt af TV2 Lorry, hvor Martin Skou Heidemann dels roste ungerepræsentantens bestyrelsesmedlem for at gribe ind, dels beklagede at nogen "med deres kammerateri gradbøjer reglerne for egen vindings skyld".

Hvad der videre skal ske, afhænger af indholdet af bestyrelsens redegørelse. "Så vil det blive behandlet her, når vi har fået de svar vi skal have", sagde Trine Græse ifølge Gladsaxe Bladet i byrådets spørgetid.

mk