Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Medarbejder fik tinnitus på job, tre år efter fyrede kommunen ham

En gammel arbejdsskade var ikke et handicap i Forskelbehandlingslovens forstand. Derfor var det ikke forskelsbehandling, da kommune afskedigede sygemeldt medarbejder.

En klubmedarbejder blev i oktober 2013 udsat for så slem lydpåvirkning fra et trommesæt, at han fik konstateret dobbeltsidig tinnitus. I tre år efter arbejdede klubmedarbejderen uden nogen sygemeldinger eller andre ændringer i sine arbejdsvilkår. Men det ændrede sig i 2016. 

Tre år efter trommeepisoden sygemeldte klubmedarbejderen sig. Begrundelsen var tinnutus, stress og følgevirkningerne heraf. Da han i april 2017 ville vende tilbage, anbefalede hans læge, at han skulle optrappes gradvis i timer over tre måneder. I juli 2015 bliver pædagogen afskediget. 

Klubmedarbejderen har klaget til Ligebehandlingsnævnet over afskedigelsen. Men nævnet peger på, at der ikke kan være tale om et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, fordi det var svært at afgøre, om kludmedarbejderen ville opleve langvarige begrænsninger på grund af sin tinnitus.

På afskedigelsestidspunktet vurderede nævnet også at sygdommen ikke havde stået på i lang nok tid, til at det kunne være et handicap. 

Dermed var det ikke forskelsbehandling, at klubmedarbejderen blev afskediget, og klubmedarbejderen fik derfor ikke medhold.

 

Se afgørelsen.