DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Tre år med kultur på tværs af generationer og Nordsøen

Manchester er gået sammen med Aarhus og Aalborg om kulturelt partnerskab.
20. JUN 2020 12.00

AARHUS / AALBORG: Siden 2019, da byerne Manchester i Storbritannien og Aarhus og Aalborg i Danmark indgik et partnerskab om et 'by-til-by-projekt', har kulturforvaltningerne i de tre byer arbejdet tæt sammen om at skrue op for kulturudvekslingen, lyder det fra Kulturstyrelsen. Det munder nu ud i projekter, som borgere i begge lande kan glæde sig til at opleve i 2020 og 2021.

Man kan blandt andet tage på litteraturfestival, der formidler unge forfatteres litteratur om unge og til unge. Scenekunstfestivaler producerer performances for byens borgere i de åbne byrum, hvor borgerne bliver inddraget i forestillingerne. Og der er givet midler til et projekt med udveksling, mentorprogrammer og workshops for unge, talentfulde producere inden for scenekunst og musik.

Inden for temaerne 'Kultur og Sundhed', 'Børn og Unge' og 'Byudvikling og Design' har kulturinstitutioner og partnere skabt nye projekter, der rækker langt ud over den konkrete satsning. Det er samarbejder, der er kommet for at blive. I Aarhus er der blandt andet tale om nye formater for børneteater samt korsang på tværs af generationer.

To ministerier indover

By-til-by-samarbejdet er del af Det Internationale Kulturpanels kulturindsats i Storbritannien og er finansieret med 1,5 mio. kr. fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Der er uddelt en mio. kr. som puljemidler den 1. oktober 2019 og den 12. juni 2020. Dertil kommer støtte fra Statens Kunstfond og Arts Council England og Manchester City Council. Alle projekter bliver desuden støttet af de kulturinstitutioner, der deltager.

By-til-by-samarbejdet er understøttet af en formel aftale mellem Arts Council England og Slots- og Kulturstyrelsen, der er med til at facilitere og skabe rammerne for dialogen mellem de tre byer.

ka