Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

11 minutter i timen til kontakt i børnesager

Mængden af administrativt arbejde kan betyde, at et hjemmebesøg hos familien droppes, fortæller en socialrådgiver
12. MAJ 2011 14.33

Socialrådgivere ansat i børn- og ungeforvaltninger har 11 minutter i timen til at tale med børnene og deres familier. Resten af tiden går med øvrige, ofte administrative, opgaver, viser en ny undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening har lavet.

Undersøgelsens resultater overrasker ikke Lasse Borre Jensen. Han er socialrådgiver på børn- og ungeområdet i Frederiksberg Kommune, og dér har de lavet en tilsvarende undersøgelse, som viser samme fordeling af tidsforbruget.

- Jeg kan konstatere, at mængden af administrativt arbejde er steget på grund af lovgivningens øgede krav til sagsbehandlingen, undersøgelser, dokumentation, opfølgning og kontrol. Og det er gået ud over den tid, vi har til den direkte kontakt til familierne, siger Lasse Borre Jensen.

Lasse Borre Jensen anerkender, at lovgivning og øgede krav til dokumentation har bidraget til at styrke fagligheden. Men han sætter også lighedstegn mellem de øgede krav og mindre tid til borgerne.

- Hvis vi med den samme sagsmængde øger kravene til dokumentation og skriftlighed, mødeoplæg og mødevirksomhed, bliver der i den enkelte sag nødvendigvis mindre tid til borgerkontakten. I den ideelle verden ville jeg besøge familien i deres hjem mindst to gange, når jeg laver en § 50 undersøgelse. Men mængden af administration kan betyde, at jeg må droppe et besøg hjemme hos familien, og i stedet klare det over telefonen, siger han.

ka