DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Udbudslov blev aldrig strammet på trods af politisk opbakning
Hverken under den forhenværende VLAK-regering eller den nuværende S-regering har man strammet udbudsloven, selvom der har været politisk flertal for det.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Ulovlige indkøb:
Udbudslov blev aldrig strammet på trods af politisk opbakning

Efter Kommunen.dk's afdækning af ulovlige indkøb hos landets største forsyningsselskaber i 2018, blev der givet politisk tilsagn om at stramme op. Det skete aldrig.
26. MAJ 2020 11.52

Udbudsloven skal strammes, så det bliver nemmere at opdage lovbrud og straffe offentlige ordregivere økonomisk for manglende udbud. 

Sådan lød meldingen i oktober 2018 fra flere erhvervsordførere på Christiansborg i kølvandet på Kommunen.dk's historier om omfattende rod i udbud hos kommunalt ejede forsyningsvirksomheder. 

Men sådan blev det aldrig - Folketinget fulgte ikke op på skandalesagerne med ny lovgivning. Det fortæller Carina Risvig Hamer, der er lektor med speciale i udbudsret på Københavns Universitet.

- Det er ikke sket. Der er ikke kommet nogen skærpelser på udbudsområdet efter de sager. Udbudsloven er godt nok til evaluering lige nu, men jeg tror ikke, vi skal forvente større ændringer på området, siger hun.

Politisk flertal - dengang

Da Kommunen.dk i efteråret 2018 spurgte en række af folketingspartiernes erhvervsordførere tegnede, der sig et klart billede af et politisk flertal for at skærpe reglerne på udbudsområdet.

Der blev da også lavet en bred politisk aftale i 2018, der indeholdte en række lovforslag, under overskriften 'lovforslag om fair og lige konkurrence'. Her var en udvidet klageinstans på udbudsområdet en del af aftalen. Lovforslagene røg imidlertid i svinget under de seneste finanslovsforhandlinger.

Ifølge Socialdemokratiets erhvervsordfører Orla Hav er der dog ikke noget nyt på bedding.

- Det er ikke noget, der har været op til drøftelse på det seneste. Det ringer ikke en klokke hos mig. Men når nu I spørger, så vil jeg da lige stikke en finger i jorden og høre, om der er noget i gryden hos ministeren, siger Socialdemokratiets erhvervsordfører Orla Hav.

Abonnenter på Kommunen.dk kan læse hele historien her.

De ulovlige indkøb:

Siden maj 2018 har Kommunen.dk afsløret, hvordan flere af landets absolut største kommunalt ejede selskaber gang på gang har brudt de regelsæt, der skal sikre, at de offentlige indkøbere og dermed borgerne får den bedste kvalitet til den billigste pris.

Store pengestrømme flød i årevis fra flere danske offentligt ejede affaldsselskaber uden om udbudsreglerne og direkte videre til en lang række private virksomheder.

I strid med både den danske og den europæiske udbudslovgivning havde kommunale repræsentanter år efter år skrevet under på ulovlige millionkontrakter og forlænget store indkøbsaftaler uden udbud. I alt er over en 800 mio. kr. strømmet fra det offentlige til det private i strid med loven.

De kommunalt ejede selskaber, det drejede sig om, var: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, Reno Nord, Reno Djurs, AFLD, AffaldVarme, Reno Syd, Samn Forsyning, Fjernvarme Fyn, Argo, Vestbrænding og Amager Ressource Center.