Jobcentre fravælger revalidering på trods af gode resultater

Kommunernes brug af revalideringsordningen er faldet med 77 pct. i perioden 2005 til 2018. Det er på trods af positive effekter på beskæftigelsen, viser ny analyse fra Cabi. Der er dog store forskelle på kommunernes brug af ordningen.

Landet over falder brugen af revalidering af borgere, der har begrænsninger i arbejdsevnen. Faktisk har jobcentre og kommuner i perioden 2005 til 2018 sendt 77 pct. færre borgere på en revalideringsordning. Det sker på trods af, at revalidering er en af de mest effektive måder at få borgere i beskæftigelse. 

Det viser en ny analyse, som Center for aktiv beskæftigelsesindsats, Cabi, har foretaget. Centret har undersøgt udviklingen i kommunernes brug af revalidering i en analyse af perioden 2011-2018 og på baggrund af en tilsvarende analyse fra 2005-2011.

I de tal viser der sig en markant ændring. I 2005 var 19.000 borgere omfattet af ordningen, og i 2018 var det blot 4.300. Det er en nedgang på 77 pct.

Det er på trods af, at revalidering har en højere beskæftigelseseffekt end mange andre ordninger. I 2017 kom 48,3 pct. af borgerne, der har været igennem ordningen, i beskæftigelse efter 12 måneder. 

Næstbedste beskæftigelseseffekt
En revalidering kan for borgeren betyde økonomisk hjælp og udannelsesforløb, som også kan foregå som opkvalificering hos en virksomhed. 

Og som ordningen er skruet sammen, har den en højere effekt end andre tilbud som nytteindsats, virksomhedspraktik og vejledning og opkvalificering. Løntilskudsordningen er dog det tilbud, der gavner allermest med en beskæftigelseseffekt på 53,2 pct. 

Udviklingen får Cabi til at anbefale kommunerne at genoverveje deres brug af revalideringsordningen. Ifølge centret tyder meget på, at gevinsten, som kommunerne får ved at investere i revalidering, overstiger udgifterne, da en så stor andel kommer i beskæftigelse.

Kommunale forskelle
I analysen fremhæver Cabi, at man ikke på baggrund af statistikken alene kan udlede årsagerne til, at brugen af revalidering falder. Cabi har derfor interviewet jobcenterledere i seks kommuner for at undersøge de mulige forklaringer på udviklingen.

Der er dog stor forskel på, i hvor høj grad jobcentrene, og dermed kommunerne, bruger ordningen. Enkelte har øget brugen, mens andre stort set ikke bruger den.

I nogle kommuner er brugen faldet med hele 90 pct. siden 2005. Lolland og Sønderborg er blandt de få kommuner, hvor sagsbehandlerne bruger ordningen mere og mere. 

Derudover bruger mange udkantskommuner også ordningen som en måde til at løfte uddannelsesniveauet hos borgerne på.

Men forskellene fra kommune til kommune kan ifølge rapporten blandt andet forklares ved, at mange sagsbehandlere ikke har nok kendskab til ordningen og i stedet sender borgere i andre tilbud, selvom de passer på målgruppen for revalidering. Desuden påpeger analysen også, at mange kommuner oplever, at de dyre uddannelsestilbud afskrækker.

Læs hele analysen hos Cabi.

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev