DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Skole måtte gerne nægte mor oplysninger om hendes børn

En mor uden forældremyndighed over sine børn havde klaget over, at børnenes skole ikke ville udlevere oplysninger vedrørende børnene eller indkalde hende til forældremøder. Men det var skolen i sin gode ret til, siger Ligestillingsnævnet.
14. FEB 2020 13.30

En kvinde får ikke medhold hos Ligebehandlingsnævnet i en klage om forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet vurderer, at den skole, som kvinden havde klaget over, ikke har handlet i strid med ligestillingsloven. 

Kvinden har ikke forældremyndighed over sine to børn, men klagede til nævnet i november 2018 over, at hun ikke modtog oplysninger fra børnenes skole i perioden 2016 til 2019. Kvinden anførte over for nævnet, at informationer om børnene kun blev sendt til faren, der havde forældremyndigheden, og at hun heller ikke blev indkaldt til  forældremøder med skolen.

Kvinden forsøgte desuden at få en kode til Forældreintra, men skolen nægtede at udlevere den til hende. 

Skolen mener altså ikke, det har været udtryk for forskelsbehandling. Skolen har forklaret, at de ikke har sendt oplysningerne til kvinden, fordi hun ikke har forældremyndighed. 

Og Ligebehandlingsnævnet vurderer det samme. I konklusionen lyder det:

'Nævnet vurderer på den baggrund, at den manglende orientering af klager om hendes børns skolegang alene relaterer sig til det forhold, at hun ikke har del i forældremyndigheden, og at den manglende orientering således ikke har sammenhæng med hendes køn.'

Læs hele afgørelsen hos Ligebehandlingsnævnet.