Fire kommuner på vej mod fælles rensningsanlæg

Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø kommuner samt Novafos undersøger mulighederne for at lukke de lokale rensningsanlæg til fordel for et samlet anlæg.
27. JAN 2020 8.55

Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø kommuner er ved at undersøge mulighederne for at lukke de lokale renseanlæg og i stedet erstatte dem med et fælles anlæg, som kan komme til at ligge i Hørsholm Kommune i et område uden for byen, oplyser kommunen.

- Det er stadigt meget tidligt i processen, og både borgere, fagfolk og politikere vil blive inddraget adskillige gange i årene, der kommer. Men hvis vi kan flytte Usserød Renseanlæg væk fra byen, og samtidigt få et lugtfrit, energi-neutralt og bæredygtigt anlæg med minimale gener for miljø og naboer, så er jeg meget positivt stemt, udtaler formand for Miljø og Planlægningsudvalget (K) Jan Klit.   

Novafos står for driften af renseanlæg i de fire kommuner og er begyndt at undersøge fordele og ulemper ved et nyt anlæg. Novafos' analyser viser, at ét renseanlæg frem for mange vil være både billigere og bedre for miljøet. Det vil også være billigere at tilpasse et nyt anlæg til at rense for ting som fx af mikroplast, medicinrester mv. da det er forbrugerne, der betaler spildevandshåndtering via vandafgifter, så vil besparelserne komme kommunens borgere til gode.

Novafos fik i sidste uge grønt lys til at gå videre med en analyse, der mere detaljeret undersøger, om det nye renseanlæg kan bygges i Hørsholm Kommune, og hvad konsekvenserne af denne placering vil være. 

Hvis alle fire kommuner er enige, forventer Novafos at kunne være færdig med analysen i 2021/2022. 

- Nu går vi ind i en fase, hvor analyserne bliver mere konkrete og detaljerede. Det kræver normalt store mængder energi at rense vandet, men fremtidens renseanlæg producerer lige så meget energi, som det forbruger. Selvom det primært er positivt for miljøet, så kan en lukning af renseanlæggene også have negative konsekvenser for de mindre vandløb, som ikke længere får tilført renset spildevand og derfor kan tørre ud om sommeren. Når planen er færdig, bliver den sendt i offentlig høring, så borgerne også får mulighed for at give deres mening til kende, siger spildevandschef i Novafos, Jane B. Madsen. 

Hvis man efter 2021/2022 stadig ønsker at arbejde videre med at realisere et nyt anlæg, så forventer Novafos at der går 7-12 år yderligere, før det nye renseanlæg er bygget, og de eksisterende anlæg er ombyggede til de nye forhold.

esl

Se flere stillinger
Nyhedsbrev