Beredskab Fyn giver småøer fornyet prioritet

KORT NYT15. JAN 2020 8.33

FAABORG-MIDTFYN: I dag har ni mindre beboede øer omkring Fyn et brandberedskab. Nu vil Beredskab Fyn sørge for, at øerne frem mod 2024 får et mere robust og forsvarligt beredskab. Det indebærer, at det årlige budget øges fra 120.000 til 275.000 kr., og de ekstra penge skal især anvendes til nyt materiel, udstyr og uddannelse, oplyser TV2 Fyn.

Ved oprettelsen af Beredskab Fyn i januar 2016 var udgangspunktet at videreføre det beredskabsmæssige serviceniveau, som de enkelte kommuner hidtil havde på de beboede fynske øer. Øerne er Bågø, Avernakø, Bjørnø, Lyø, Strynø, Drejø, Hjortø, Skarø og Birkholm.

Beredskab Fyn har det seneste halve år gennemført et analysearbejde sammen med de berørte kommuner og beredskaber. Fremover skal øernes beredskab kunne igangsætte en førsteindsats, indtil nærmeste brandstation ankommer med brandpersonale, og øens beredskab skal kunne hjælpe ved andre hændelser, som for eksempel lænsning ved oversvømmelse, hvor en hjælp fra hovedberedskabet vil være ressource- og tidskrævende og vil gribe ind i samtidige klimaopgaver.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev